הפעלת תכנית ח"י (חשיבה יצירתית) בגני ילדים במגזר החרדי

הפעלת תכנית  ח"י (חשיבה יצירתית) בגני ילדים במגזר החרדי בחולון 

חוקרת ראשית: ד"ר עידית מני-איקן
חוקרת עמיתה: רוית אפרתי

בשנים תשע"ג-תשע"ה תופעל במספר גני ילדים חרדיים בחולון תכנית ח"י (חשיבה יצירתית) לגילאי 3-6 במימונה של קרן ון-ליר הולנד, "אחיה" ועיריית חולון. התכנית תופעל על ידי ארגון "אחיה" המתמחה בפיתוח והפעלה של התערבות חינוכית והתפתחותית לילדים, הסובלים מבעיות התפתחויות ומקשיי למידה. התכנית שמה לה למטרה לקדם יכולות קוגניטיביות אצל ילדים באמצעות הקניית מושגים ועקרונות מדעיים בצורה חוויתית, חזותית, ואומנותית, תוך התאמה לגילו של הילד. התכנית תופעל במסגרת תכנית "מעג"ן אחיה" (תכנית לאיתור מוקדם של ילדים עם ליקויים התפתחותיים) בגני ילדים חרדיים בבני ברק ובחולון. מכון הנרייטה סאלד ילווה את התכנית בהערכה מעצבת ומסכמת לאורך שלוש שנות הפעלתה. המחקר יסייע בבדיקת דרכי יישום התכנית בגנים הלכה למעשה, ובבדיקת תפוקות התכנית ברמה של ילדים, גננות וקהילה.

חשיבה יצירתית דוח הערכה מסכם תשעה

The Creative Thinking (CT) Program

_________________________________________________________________________

הפעלת תכנית  ח"י (חשיבה יצירתית) בגני ילדים במגזר החרדי באלעד ובני ברק

חוקרת ראשית: ד"ר עידית מני-איקן
חוקרת עמיתה: רוית אפרתי

התכנית "חשיבה יצירתית" (ח"י) היא פרי פיתוחו של פרופ' גדעון כרמי (ז"ל) מהאוניברסיטה העברית ומופעלת על-ידי "תכנית קרב למעורבות בחינוך".מטרות התכנית הן לחשוף ילדים בחינוך הקדם יסודי והיסודי למושגים ולעקרונות מדעיים בסיסיים (כדוגמת מרכז כובד, שיווי משקל, אנרגיה וכדומה) באופן חוויתי ולטפח אצלם יכולת חשיבה, סקרנות ויצירתיות.

מכון סאלד ליווה במחקר הערכה את תכנית הפיילוט למגזר החרדי שהתקיימה בגנים בעיר חולון בין השנים 2012-2015 וכיום מבצע מחקר המשך על התכנית המופעלת בתלמודי תורה בערים בני ברק ואלעד.

הערכת התכנית "חשיבה יצירתית" היא הערכה מעצבת ומסכמת, אשר מטרותיה המרכזיות הן ללוות את התכנית לאורך שנות הפעלתה ולבחון את תרומותיה והשפעותיה על הילדים, ההורים והצוות החינוכי. ממצאי המחקרעשויים לסייע למממני התכנית (קרן ון-ליר הולנד) ולמוביליה לעמוד על נקודות החוזק שלה, לבחון את התחומים הטעונים שיפור ולהפיק לקחים לגבי המשך הפעלתה.

הערכת התוכנית "חשיבה יצירתית" בגנים חרדיים בחולון – דוח מסכם

szold creative thinking – report

חשיבה יצירתית דוח הערכה מסכם תשע"ז

EVALUATION OF THE CREATIVE THINKING PROGRAM IN TALMUD TORAH SCHOOLS

Evaluation of Achiya – October, 2016

הכשרת רכזים התפתחותיים לגיל הרך ל"מלמדים" באוכלוסייה החרדית – מחקר המשך

חוקרותד”ר עידית מני-איקן ודנה רוזן

האגף לילד של “עזר מציון” פיתח תכנית הכשרה מותאמת תרבותית לביסוס תפקיד חדש בתלמוד התורה – רכז התפתחותי – מלמד מתוך הצוות החינוכי שיהווה כתובת מקצועית בכל נושאי הגיל הרך ואתגריו. תפקיד הרכז כולל מספר ממדים: התבוננות וסיוע לילדים בסיכון – יכולת לצפות בילדים, לזהות ולפרש קשיים התפתחותיים באופן מדויק ולסייע בתוך תלמוד התורה; הפצת הידע בתוך תלמוד התורה; הפנייה למטפלים מקצועיים וקשר תומך עם קהילת ההורים.

מכון סאלד ליווה במחקר הערכה את תכנית הפיילוט של ההכשרה שהתקיימה בירושלים בין השנים 2015-2012 וכיום (2015-2017) עורך מחקר המשך על קבוצת הכשרה נוספת שנפתחה בעיר אשדוד. המחקר מאפיין את התהליך שעוברים המלמדים בהכשרה, את הפצת הידע בתוך תלמוד התורה ובקרב המלמדים העמיתים והעלאת המודעות לנושא הגיל הרך בקהילה ובמיוחד בקרב ההורים. המחקר מסייע להבין את חזקותיה של ההכשרה ואת אופני הביטוי שלה בשטח וכן מצביע על נקודות לייעול ושיפור התכנית.

הכשרת רכזים התפתחותיים של עזר מציון – דוח סיכום

מצגת הכשרת רכזים התפתחותיים של עזר מציון אשדוד ובוגרי ירושלים

לסיכום ממצאי הערכת הכשרת רכזים התפתחותיים של עזר מציון באשדוד

לסיכום הממצאים באנגלית 

 

 

 

פרויקט ליווי והערכה של גן קינג סולומון

מנהלת המחקר: ד"ר רחל זורמן
חוקרת: ד"ר עידית מני-איקן
רכזת המחקר: דנה רוזן

גן קינג סולומון הוא גן ילדים דו-לשוני (עברית ואנגלית) שהוקם ב-2013 בכפר הירוק. כיום פועלת במקום כיתת גן אחת ובכל שנה תתווסף עוד כיתה ומסגרת הלימודים תצמח ותהיה לבית ספר (בית ספר "צומח"). הגן מאמץ גישה הוליסטית המתייחסת להיבטים קוגניטיביים, רגשיים, חברתיים וערכיים של כל אחד מהתלמידים, מתוך שאיפה לספק לתלמידים סביבה לימודית מאתגרת העונה על צורכיהם, מתייחסת לסגנונות למידה ולאינטליגנציות מגוונות ומספקת להם תמיכה ועידוד לפיתוח יכולותיהם, אישיותם ורגישותם החברתית ברוח ערכי היהדות. דרך לימודים זו נעשית תוך כדי הבלטת תחומי החוזק של כל תלמיד וחיזוק התחומים הדורשים שיפור. מכון סאלד נתבקש ללוות את תהליך הקמת גן קינג סולומון בכפר הירוק על ידי פיתוח משותף של חזון הגן ובחינת יישומו בפעילויות היומיומיות בגן.

הערכת התכנית " שותפות אחד"

חוקרים: ד"ר רחל זורמן, ד"ר סאמי מחג'נה, רוית אפרתי
צוות המחקר: פרונה אירני, ד"ר עידית מני-איקן, פרופ' יצחק פרידמן

מכון סאלד מעריך את תכנית ההתערבות בגיל הרך "שותפות אחד", תכנית יישובית הוליסטית שפועלת בשישה יישובים ערביים ברחבי הארץ ביוזמת "אשלים", פדרציית סאן פרנציסקו וממשלת ישראל. מטרות ההערכה של התכנית הן:

  1. בדיקה כיצד משפיעה ההתערבות ההוליסטית בגיל הרך בכל אחד מששת הישובים הערביים על הילדים המשתתפים, על המשפחות המשתתפות, על אנשי המקצוע והמערכות שעובדות עם הילדים והמשפחות;
  2. יצירת מודל אחריותיות (accountability) לתכנית "שותפות אחד", באמצעות הנחייה של אנשי הקהילה בכל אחד ששת הישובים הערביים כיצד לאסוף נתונים וכיצד להשתמש בהם כדי לשפר את תכניותיהם.

הערכת הישגי בוגרי "אורט ישראל"

חוקרת: קרן דביר

מטרת מחקר זה הינה בחינת הישגי בוגרי אורט ישראל בבחינת הבגרות וזאת בהשוואה לנתוני הממוצע הארצי וקבוצת השוואה בעלת מאפיינים דומים.

מחקר ההערכה כולל בחינת מגמות ההשתנות של הישגי הבוגרים לאורך חמש שנים, כאשר הדוח האחרון עוסק בבוגרי השנים תשס"ח-תשע"ב.  הישגי הבוגרים נבחנים על פי שיעורי הזכאים לתעודת בגרות (לפי סוגי זכאויות שונות) על פי מידת הנגשה לרמות היבחנות גבוהות במתמטיקה ופיסיקה וכן לפי מאפייני הבוגרים שאינם זכאים לבגרות. במחקר  זה נבחנים גם שיעורי נשירה ושיעורי הבוגרים הממשיכים ליג' יד'. ממצאי מחקר ההערכה זה מבוססים על נתוני חדר המחקר הווירטואלי של משרד החינוך.

הערכת מיזם "רבדים" – קרן רש"י

חוקרת: קרן דביר
עוזרות מחקר: שירה זיוון, אודליה אוחיון

במסגרת פעילותה בתחום החינוך יזמה קרן רש"י, באמצעות עמותות בנות, שורה של התערבויות כוללניות בבתי ספר יסודיים הממוקמים בפריפריה הגאו-חברתית בישראל. ההתערבויות הכוללניות מופעלות היום בכ-100 בתי ספר יסודיים במסגרת במתכונות שונות, המבוססות על ששת תכניות מקור: "שוחרי שינוי", "מיל"ת שלמים", "מרח"ב", ו"מטרווסט" וכן עוד תתי תכניות ביישובים ערד ואילת (בתי ספר בעלי זיקה לימודית). לפני כשנתיים החולט לכנס את כלל התכניות למיזם אחד שיקרא "מיזם רבדים".

לבקשת קרן רש"י ערך צוות המחקר במכון סאלד מחקר הערכה על מיזם רבדים. המחקר התבסס על שלב מקדים של ראיונות עם אנשי התכניות השונים ונציגים מבתי הספר וכן על שאלונים שהועברו ב-35 בתי ספר שנדגמו. בכל בית ספר הועברו שאלונים לצוות ההוראה (מנהלים, מחנכי הכיתות, מורים מקצועיים ורכזי התכנית מטעם בית הספר), לתלמידים בכיתות ד'-ו' ולהוריהם.

הערכת תכנית "קדם עתידים"

חוקרת: קרן דביר
רכזת מחקר: אודליה אוחיון

מטרתה של תכנית "קדם עתידים" היא לסייע לתלמידים לסיים את לימודי בית הספר התיכון ולהגיע לתעודת בגרות איכותית שתאפשר להם להמשיך בלימודים אקדמיים בעיקר בתחומי המדעים, זאת בשילוב פעילות לפיתוח כושר מנהיגות, הנעה להתנדבות ונכונות לתרום לחברה הישראלית.

לתוכנית "קדם עתידים" שותפים עמותת ידידי עתידים ומשרד החינוך, והגופים המפעילים אותה ברחבי הארץ הם: מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה, עמותת "הזנק לעתיד", עמותת "מופ"ת"  לקידום ההוראה ולמצוינות בחינוך, התוכנית האוניברסיטאית לקידום הנגישות להשכלה גבוהה בנגב, וחברת "אקסיומה – הישגים בהשכלה" בע"מ.

הערכת התכנית כוללת בחינת מגמות ההשתנות של הישגי תלמידי קדם עתידים לאורך חמש שנים, כאשר הדוח האחרון עוסק בבוגרי השנים תשס"ח-תשע"ב.  הישגי התלמידים נבחנים הן על פי שיעורי הזכאים לתעודת בגרות (לפי סוגי זכאויות שונות) והן על פי ציוניהם (בבגרות ובמקצועות נבחרים).  ממצאי מחקר ההערכה זה מבוססים על נתוני חדר המחקר הווירטואלי של משרד החינוך.

"שילוב תלמידים בתעשייה"

חוקרת: ד"ר רינת יצחקי
צוות המחקר: יעל יולנדר, ציפי בשן, יהונתן בן

התכנית היא יוזמה משותפת של עמותת "הזנק לעתיד", הביטוח הלאומי ומשרד החינוך. מטרתה היא למנוע את נשירתם של תלמידים מבתי ספר תיכוניים באמצעות ניתובם למסלול מקצועי טכנולוגי, והקנייה של דרכי חיים ותעסוקה נורמטיביות. התכנית תאפשר לתלמידים להתגייס לצבא ולמלא שירות משמעותי ומקצועי, ותפתח בפניהם אפשרויות לתעסוקה בעתיד. מכון סאלד יעריך את התכנית במשך שלוש השנים הקרובות באמצעות מעקב ובקרה אחר יישומה בבתי הספר ובמפעלים, ואחר תהליך השינוי שעוברים התלמידים, מתוך כוונה ללמוד על אפקטיביות התכנית בטווח הקצר ובטווח הארוך.

הערכת התכנית 'יא סלאם' – תכנית להוראת ערבית מדוברת בכיתות ה-ו

חוקרות: אורית בנדס-יעקב, ד"ר בהאא מחול
צוות המחקר: אודליה אוחיון, ציפי בשן

מטרת מחקר ההערכה היא לבחון את השפעתה של למידת ערבית מדוברת בכיתות ה-ו בבית הספר היסודי (באמצעות התכנית 'יא סלאם') על שינוי עמדות בקרב תלמידים לגבי השפה הערבית, התרבות הערבית והאוכלוסייה הערבית בישראל. שאלה נוספת שעליה יבקש המחקר לתת תשובה היא האם לימוד ערבית בתכנית זו משפיע על לימוד ערבית בחטיבת הביניים, הן מבחינת ההישגים הלימודיים הן מבחינת הבחירה בהמשך לימוד ערבית בחטיבה העליונה. המחקר מתבונן בתכנית מעיני תלמידים מורים לערבית ומורים בבית הספר שאינם קשורים ישירות לתכנית. המחקר, שאותו הזמינה קרן יוזמות אברהם, יימשך שנתיים. במסגרתו ייבדקו מורים מפעילי התכנית, תלמידים ומחנכים, מ-20 בתי ספר יסודיים ומ-10 חטיבות-ביניים.

הערכת תכניות לטיפוח אוריינות בחטיבות ביניים

חוקרים: ד"ר רחל זורמן, ד"ר שחף גל
רכזות המחקר: רוית אפרתי, רוני בארי, יהונתן בן

מכון סאלד מבצע הערכה של תכניות לטיפוח אוריינות בחטיבות הביניים, שפותחו בסיועה של קרן יד הנדיב. מטרות ההערכה הן לאסוף מידע כמותי ואיכותני מפרספקטיבות שונות, על ההיבטים האלה: (1) כיצד התכניות לטיפוח אוריינות משפרות את האוריינות של התלמידים בחטיבות הביניים?; (2) כיצד התכניות לטיפוח אוריינות מטפחות את הצוות החינוכי בבתי הספר כקהילה מקצועית לומדת המתארגנת סביב גישות הוראה ועבודה מסוימות עם תלמידים והורים?; (3) כיצד התכניות לטיפוח אוריינות משפיעות על ארגונים ועל רשתות של בתי ספר המיישמים אותן?; (4) כיצד ניתן ליצור מודל של אחריותיות (accountability) לאיסוף וניתוח נתונים על מנת לשפר ברציפות את התכניות. בשלב הראשון, צוות המכון מסייע לפתח את תיאוריית השינוי ואת המודל הלוגי של כל תכנית. בשלב השני יוערכו התכניות בהתאם לאינדיקטורים משותפים וספציפיים לכל תכנית.