• מקדמים את החינוך והחברה בישראל במאה ה-21, באמצעות מידע, מחקר, מדידה והערכה

בין לקוחותינו

פרסומי המכון