הערכה כוללת של הטמעה של אשכול מעבדות במדע וטכנולוגיה

חוקרת: ד"ר עידית מני-איקן
חוקרת עמיתה: טל ברגר-טיקוצ'ינסקי
רכזת המחקר: ציפי בשן

בשנים תשע"ג – תשע"ו ארגון " World ORT קדימה מדע " התקין או שדרג מעבדות במדע וטכנולוגיה ב-32 בתי ספר שונים ברחבי הארץ. בחלק מבתי הספר מסייע הארגון גם בהטמעה הפדגוגית של המעבדה בבית הספר. מטרת ההתקנה וההטמעה היא הגברת המוטיבציה של התלמידים ללמוד מקצועות מדעיים-טכנולוגיים בתיכון והגדלת מעגל התלמידים הפונים למקצועות אלו כמקצועות מגמה.  המחקר כלל את הערכת התרומה של  התקנת מעבדות חדשות או שדרוגן לעליה במספר התלמידים הפונים למגמות מדעיות וטכנולוגיות בתיכון וכן לשינוי בשיטות הלמידה והוראה של המקצועות המדעיים טכנולוגיים בבתי הספר. ההערכה נועדה בכדי לבדוק עד כמה ובאיזה אופן השקעת ארגון קדימה מדע במעבדות תורמת למטרות של ארגוןWorld ORT " קדימה מדע" בתחום של קידום לימודי המדעים והטכנולוגיה במערכת החינוך בישראל.

.

מצגת הערכה כוללת של הטמעה של אשכול מעבדות במדע וטכנולוגיה

סיכום הממצאים עיקריים של הערכת השפעת הטמעת מעבדות מדעיות-טכנולוגיות בבתי ספר- תשע"ו

פרויקט PBL – פתרון בעיות בתחומי מדע וטכנולוגיה בבתי ספר בצפון הארץ

חוקרת: ד"ר עידית מני-איקן
רכזת מחקר: ציפי בשן

בשנת הלימודים תשע"ד השיקה קדימה מדע תכנית על פי מודל של PBL –Problem Based Learning – אשר יוצרת סביבה לימודית לתמיכה בגישה פדגוגית הנשענת על מיומנויות המאה ה-21.

בתכנית לוקחים חלק חמישה בתי ספר בצפון הארץ והיא מיועדת לתלמידי חטיבות הביניים במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה. מטרת התכנית הינה הקניית מושגים מדעיים מתוך תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה באמצעות עבודות תלמידים שיהיו מבוססות בעיות אוטנטיות ורלוונטיות הנובעות מעולמו של התלמיד. הפתרונות המוצעים יבואו מתוך עולם התוכן של מדע, טכנולוגיה ומתמטיקה (STEM). בנוסף, תיווצר קהילת מורים משותפת לכל בתי הספר המשתתפים בתכנית אשר תהווה קבוצה מקצועית מתפתחת.

המטרות של מחקר ההערכה הן לעקוב אחר הפעלת התכנית בבתי הספר החל בשנה"ל תשע"ד בכדי להעריך את יישום והצלחת התכנית בהתאם למטרותיה המוצהרות ובהן: א. תהליך יצירת קהילת מורים לומדת ומתפתחת, ב. תהליך הלמידה של התלמידים – עדויות על למידה של תכנים מדעיים וטכנולוגיים, יציאה מבעיה אוטנטית ורלוונטית והגעה לתוצר ורכישה של מיומנויות חקר ולמידה שיתופית.

באמצעות מחקר ההערכה ניתן יהיה לעמוד על נקודות החוזק של התכנית ועל נקודות לחיזוק וכן לבנות מודל באמצעותו ניתן יהיה להפיץ את התכנית בבתי ספר נוספים בארץ.

מחקר בנושא מורי הפיזיקה בישראל

חוקרת: ד”ר עידית מני-איקן
עוזרת המחקר: דנה רוזן

במטרה לקדם את הוראת הפיזיקה בישראל יזם הפיקוח על הוראת הפיזיקה ביחד עם קרן טראמפ ובמימונה, מחקר הערכה שכלל ניתוח נתונים מחדר המחקר הווירטואלי של משרד החינוך וסקר מורים למיפוי ולאפיון הוראת הפיזיקה בישראל בשנת תשע”ב. מטרת המחקר הייתה לאפיין את המורים המלמדים פיזיקה בהיבטים שונים הקשורים להוראת פיזיקה בתיכון, ביניהם: מסלולי ההתפתחות המקצועיים של המורים, המוטיבציה בבחירת מקצוע ההוראה, מאפיינים של מורים צעירים לעומת ותיקים, קשיים בהוראה וכדומה. בנוסף אופיינו גם בתי הספר שבהן קיימות מגמות לפיזיקה וכן הפרופיל הלימודי של התלמידים הבוחרים ללמוד 5 יחידות פיזיקה. ממצאי המחקר משמשים את הפיקוח על הוראת הפיזיקה וקרן טראמפ לקבל החלטות מושכלות באשר לאופי ההשקעה הנדרשת בכדי לטפח ולהגדיל את אוכלוסיית מורי ותלמידי הפיזיקה בישראל במטרה לטפח מקצוע בחירה זה.

קבצים מצורפים

מחקר בנושא מורי המתמטיקה ברמה של חמש יחידות לימודים בחטיבות העליונות בישראל

חוקרת: ד”ר עידית מני- איקן
מרכזת המחקר: דנה רוזן

קרן טראמפ שואפת להגדיל את מעגל (מספר) התלמידים הלומדים מתמטיקה ברמה של חמש יחידות לימוד בחטיבות העליונות של בתי הספר התיכוניים בישראל. להשגת מטרה זו מתמקדת פעילות הקרן בקידום ההוראה של מורי המתמטיקה המלמדים ברמת לימוד זו.

מכון סאלד ביצע מחקר המספק תמונה מקיפה על פרופיל המורים למתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד, המחקר נותן מענה לשאלות הנוגעות להיקף ההוראה ולתכניה, לתנאי העבודה, הרקע, ההשכלה, ההכשרה והניסיון של המורים. עוד עסק המחקר בתפיסת המורים את תלמידיהם, אמונתם ביכולתם להצליח בלימודיהם ובמאפיינים הנדרשים לכך. בנוסף, בחן המחקר מאפיינים הקשורים להוראת המתמטיקה בבית הספר כגון מספר המורים המלמדים, עבודת הצוות, ההתפתחות המקצועית של המורים ותמיכת בית הספר בלימודי המתמטיקה ובהוראתה.

 

מחקר הערכה על תכנית ליווי אישית למורי פיזיקה המלמדים בחטיבות הביניים במסגרת העתודה המדעית-טכנולוגית

חוקרת: טל ברגר-טיקוצ'ינסקי

תכנית העתודה המדעית-טכנולוגית פועלת בכ-200 חטיבות ביניים ובתי ספר תיכוניים ברחבי הארץ. מטרות התכנית בחטיבת הביניים להביא לגידול במספר התלמידים הלומדים את מקצוע הפיזיקה, לחשוף אותם לשפה הרלוונטית לתחום ולעורר אצלם מוטיבציה ללמוד פיזיקה בהמשך לימודיהם התיכוניים והאקדמיים. משנת הלימודים תשע"ד מפעילה עמותת "המרכז הישראלי למצוינות בחינוך" תכנית הכשרה לליווי אישי של מורי פיזיקה המלמדים בחטיבות הביניים. במסגרת זו עובד כל מורה המלמד פיזיקה בחטיבת הביניים עם מורה לפיזיקה ותיק ומנוסה. לצד ליווי אישי זה מתקיימים מפגשי עמיתים בין מורים בקהילה המקומית והארצית במטרה לפתח קהילת ייחוס מקצועית של המורים לפיזיקה בחטיבות הביניים. המטרה העיקרית של הערכת התכנית היתה לעמוד על תרומת תכנית הליווי למורים בתחומים העיקריים שהתכנית עוסקת בהם: שיפור מאפייני ההוראה של מורי הפיזיקה בחטיבות הביניים ושיפור עמדות התלמידים כלפי למידת התחום.

לחצו כאן לצפייה בדו"ח

הוראת המדעים בישראל: מגמות, אתגרים ומנופים לשינוי – סקירת ספרות

חוקרת: ד"ר עידית מני- איקן
עוזרת מחקר: דנה רוזן

"שיתופים" – המרכז לפיתוח החברה האזרחית, מתכלל יוזמה משותפת של כמה ארגונים במגזר השלישי, העסקי והציבורי שנועדה לקדם מצוינות בחינוך המדעי בארץ. לבחינה ראשונית של היוזמה הזמין המרכז סקירת ספרות על הוראת המדעים בישראל. הסקירה עוסקת במגמות שונות בחינוך המדעי-טכנולוגי בבתי הספר התיכוניים ובחטיבות הביניים בישראל ומתמקדת באתגרים העולים ממגמות אלו ובמענים אפשריים להם, העשויים למנף את השגת היעד. הסקירה מבוססת על פרסומים מדעיים, סקרים עדכניים וראיונות עם מומחים מובילים בתחום הוראת המדעים בארץ.

קבצים מצורפים

הכשרת רכזי התפתחות לגיל הרך באוכלוסייה החרדית

חוקרת: ד”ר עידית מני-איקן
רכזת מחקר: דנה רוזן

התכנית להכשרת רכזים התפתחותיים לגיל הרך פותחה במדור לילד ב"עזר מציון" ופועלת במימון קרן ון ליר הולנד. תכנית ההכשרה היא פרויקט המשך לתכנית "חצר פעילה" שמופעלת גם היא על ידי עזר מציון. מטרת ההכשרה לספק למלמדים ידע התפתחותי נרחב בגיל הרך כדי שירכזו נושא זה בתלמוד התורה, יקדמו תלמידים עם קשיים התפתחותיים וינחו מלמדים עמיתים והורים.

מכון סאלד ליווה במחקר ההערכה את ההכשרה ואת הטמעתה בהערכה מעצבת ומסכמת במטרה לספק מידע רלוונטי לצוות ההכשרה ולמממני התכנית. המחקר ליווה את התכנית מראשיתה, ואף בשנה לפני שהחלה, במטרה להכיר היטב את השטח ולהיחשף לדרכי העבודה בתלמודי התורה. במהלך המחקר נבחן השינוי בתפיסות, בידע ובמיומנויות שרכשו רכזי ההתפתחות, נבחנה תרומתה של ההכשרה ויישום תפקיד הרכז ההתפתחותי בתלמודי התורה וכן נבחנו האתגרים הניצבים בפני הרכז בתפקידו. בהמשך לכך, בחן המחקר גם את שנת הליווי וההטמעה לאחר תום ההכשרה בה התמקד המחקר בתהליך שעבר הרכז מתחילת ההכשרה ובאופן יישום הידע שרכש. בחינה זו נעשתה בשילוב כלי מחקר כמותיים ואיכותניים.

הכשרת רכזים התפתחותיים תכנית של עזר מציון במימון קרן ון ליר הולנד

הערכת הכשרת הרכזים ההתפתחותיים של עזר מציון בירושלים – שנת ליווי

הפעלת תכנית ח"י (חשיבה יצירתית) בגני ילדים במגזר החרדי

הפעלת תכנית  ח"י (חשיבה יצירתית) בגני ילדים במגזר החרדי בחולון 

חוקרת ראשית: ד"ר עידית מני-איקן
חוקרת עמיתה: רוית אפרתי

בשנים תשע"ג-תשע"ה תופעל במספר גני ילדים חרדיים בחולון תכנית ח"י (חשיבה יצירתית) לגילאי 3-6 במימונה של קרן ון-ליר הולנד, "אחיה" ועיריית חולון. התכנית תופעל על ידי ארגון "אחיה" המתמחה בפיתוח והפעלה של התערבות חינוכית והתפתחותית לילדים, הסובלים מבעיות התפתחויות ומקשיי למידה. התכנית שמה לה למטרה לקדם יכולות קוגניטיביות אצל ילדים באמצעות הקניית מושגים ועקרונות מדעיים בצורה חוויתית, חזותית, ואומנותית, תוך התאמה לגילו של הילד. התכנית תופעל במסגרת תכנית "מעג"ן אחיה" (תכנית לאיתור מוקדם של ילדים עם ליקויים התפתחותיים) בגני ילדים חרדיים בבני ברק ובחולון. מכון הנרייטה סאלד ילווה את התכנית בהערכה מעצבת ומסכמת לאורך שלוש שנות הפעלתה. המחקר יסייע בבדיקת דרכי יישום התכנית בגנים הלכה למעשה, ובבדיקת תפוקות התכנית ברמה של ילדים, גננות וקהילה.

חשיבה יצירתית דוח הערכה מסכם תשעה

The Creative Thinking (CT) Program

_________________________________________________________________________

הפעלת תכנית  ח"י (חשיבה יצירתית) בגני ילדים במגזר החרדי באלעד ובני ברק

חוקרת ראשית: ד"ר עידית מני-איקן
חוקרת עמיתה: רוית אפרתי

התכנית "חשיבה יצירתית" (ח"י) היא פרי פיתוחו של פרופ' גדעון כרמי (ז"ל) מהאוניברסיטה העברית ומופעלת על-ידי "תכנית קרב למעורבות בחינוך".מטרות התכנית הן לחשוף ילדים בחינוך הקדם יסודי והיסודי למושגים ולעקרונות מדעיים בסיסיים (כדוגמת מרכז כובד, שיווי משקל, אנרגיה וכדומה) באופן חוויתי ולטפח אצלם יכולת חשיבה, סקרנות ויצירתיות.

מכון סאלד ליווה במחקר הערכה את תכנית הפיילוט למגזר החרדי שהתקיימה בגנים בעיר חולון בין השנים 2012-2015 וכיום מבצע מחקר המשך על התכנית המופעלת בתלמודי תורה בערים בני ברק ואלעד.

הערכת התכנית "חשיבה יצירתית" היא הערכה מעצבת ומסכמת, אשר מטרותיה המרכזיות הן ללוות את התכנית לאורך שנות הפעלתה ולבחון את תרומותיה והשפעותיה על הילדים, ההורים והצוות החינוכי. ממצאי המחקרעשויים לסייע למממני התכנית (קרן ון-ליר הולנד) ולמוביליה לעמוד על נקודות החוזק שלה, לבחון את התחומים הטעונים שיפור ולהפיק לקחים לגבי המשך הפעלתה.

הערכת התוכנית "חשיבה יצירתית" בגנים חרדיים בחולון – דוח מסכם

szold creative thinking – report

חשיבה יצירתית דוח הערכה מסכם תשע"ז

EVALUATION OF THE CREATIVE THINKING PROGRAM IN TALMUD TORAH SCHOOLS

Evaluation of Achiya – October, 2016

הכשרת רכזים התפתחותיים לגיל הרך ל"מלמדים" באוכלוסייה החרדית – מחקר המשך

חוקרותד”ר עידית מני-איקן ודנה רוזן

האגף לילד של “עזר מציון” פיתח תכנית הכשרה מותאמת תרבותית לביסוס תפקיד חדש בתלמוד התורה – רכז התפתחותי – מלמד מתוך הצוות החינוכי שיהווה כתובת מקצועית בכל נושאי הגיל הרך ואתגריו. תפקיד הרכז כולל מספר ממדים: התבוננות וסיוע לילדים בסיכון – יכולת לצפות בילדים, לזהות ולפרש קשיים התפתחותיים באופן מדויק ולסייע בתוך תלמוד התורה; הפצת הידע בתוך תלמוד התורה; הפנייה למטפלים מקצועיים וקשר תומך עם קהילת ההורים.

מכון סאלד ליווה במחקר הערכה את תכנית הפיילוט של ההכשרה שהתקיימה בירושלים בין השנים 2015-2012 וכיום (2015-2017) עורך מחקר המשך על קבוצת הכשרה נוספת שנפתחה בעיר אשדוד. המחקר מאפיין את התהליך שעוברים המלמדים בהכשרה, את הפצת הידע בתוך תלמוד התורה ובקרב המלמדים העמיתים והעלאת המודעות לנושא הגיל הרך בקהילה ובמיוחד בקרב ההורים. המחקר מסייע להבין את חזקותיה של ההכשרה ואת אופני הביטוי שלה בשטח וכן מצביע על נקודות לייעול ושיפור התכנית.

הכשרת רכזים התפתחותיים של עזר מציון – דוח סיכום

מצגת הכשרת רכזים התפתחותיים של עזר מציון אשדוד ובוגרי ירושלים

לסיכום ממצאי הערכת הכשרת רכזים התפתחותיים של עזר מציון באשדוד

לסיכום הממצאים באנגלית 

 

 

 

פרויקט ליווי והערכה של גן קינג סולומון

מנהלת המחקר: ד"ר רחל זורמן
חוקרת: ד"ר עידית מני-איקן
רכזת המחקר: דנה רוזן

גן קינג סולומון הוא גן ילדים דו-לשוני (עברית ואנגלית) שהוקם ב-2013 בכפר הירוק. כיום פועלת במקום כיתת גן אחת ובכל שנה תתווסף עוד כיתה ומסגרת הלימודים תצמח ותהיה לבית ספר (בית ספר "צומח"). הגן מאמץ גישה הוליסטית המתייחסת להיבטים קוגניטיביים, רגשיים, חברתיים וערכיים של כל אחד מהתלמידים, מתוך שאיפה לספק לתלמידים סביבה לימודית מאתגרת העונה על צורכיהם, מתייחסת לסגנונות למידה ולאינטליגנציות מגוונות ומספקת להם תמיכה ועידוד לפיתוח יכולותיהם, אישיותם ורגישותם החברתית ברוח ערכי היהדות. דרך לימודים זו נעשית תוך כדי הבלטת תחומי החוזק של כל תלמיד וחיזוק התחומים הדורשים שיפור. מכון סאלד נתבקש ללוות את תהליך הקמת גן קינג סולומון בכפר הירוק על ידי פיתוח משותף של חזון הגן ובחינת יישומו בפעילויות היומיומיות בגן.