בריונות ברשת – סקירת ספרות

כותבות הסקירה: ד"ר עידית מני- איקן , דנה רוזן, ענת מרמור וטל ברגר-טיקוצ'ינסקי,

הקרן לפיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון במוסד לביטוח לאומי שמה לה למטרה, לקדם פיתוח תכניות התערבות בתחום המסוכנות ברשת, בדגש על עולמם של בני נוער בסיכון. לשם כך ועל מנת לקבל החלטות המבוססות על תמונת המצב והאתגרים בשטח נתבקש מכון סאלד לכתוב סקירת ספרות בנושא המסוכנות ברשת והמענים הניתנים ברשת לבני נוער בסיכון ולמפות את התכניות והמודלים הפועלים בתחום. בנוסף, נערכים ראיונות עם אנשי מקצוע וחוקרים העוסקים בנושא לקבלת תמונת מצב עדכנית ומקיפה וללמוד גם על החסרים הקיימים בתחום.

בין שגרה לחירום – למידה מרחוק

חוקרת: ד"ר עידית מני- איקן
רכזת המחקר: ציפי בשן

בשנת הלימודים תשע"ה השיקה קדימה מדע –World Ort  את התכנית "בין שגרה לחירום – למידה מרחוק" בכדי לתת מענה למצבי החירום המאפיינים את אזור עוטף עזה. רציונל התכנית הוא התאמת הלמידה בחיי היום-יום השגרתיים למתן מענה בעת חירום, תוך שימוש במיומנויות המאה ה-21, והיא מבוססת על למידה שיתופית, באמצעות שימוש באייפדים. בתכנית לוקחים חלק שלושה בתי ספר בדרום – עוטף עזה – והיא מיועדת לתלמידי שכבה ח' היוצרים את התוכן הלימודי במקצועות שונים.

מטרות התכנית הן: מתן מענה ללמידה בשעת חירום על ידי יצירת סביבות למידה שניתן להפעילן הן בשגרה והן בחירום; פיתוח מיומנויות המאה ה-21 (בהן, פיתוח אוריינות תקשוב, פיתוח יכולת עבודה בצוות, עבודה שיתופית, למידה מרחוק); הרחבת תפקיד המורים כמנחי למידה המניעים את יצירת התכנים הלימודיים בידי התלמידים, בהנהגתו של מורה מוביל מכל בית ספר ובהנחיה פדגוגית של צוות קדימה מדע.

התכנית מלווה במחקר הערכה דו שנתי, מטרת המחקר להציג תמונה באשר לשינוי הפדגוגי שעל המורים לעבור לאור יצירת תוכן לימודי על ידי התלמידים, וכן השימוש שנעשה למטרה זו באייפדים, הן על ידי המורים והן על ידי התלמידים והמאפיינים השונים של בתי הספר בנושא זה. כמו כן, התייחסות לרכישת מיומנויות המאה ה-21 על ידי התלמידים בהתאם למטרות התכנית. ההערכה מיועדת לבחון את דרכי יישום התכנית הלכה למעשה, ולבדוק עד כמה התכנית עומדת ביעדיה בהיבטים שונים.