הערכת תכניות ההכשרה של מכון תגלית לחינוך בסיור

חוקרת: ד"ר פנינה גולן-קוק
צוות המחקר: הילה שוורץ

מכון תגלית לחינוך בסיור מציע החל מ-2012 תכניות הכשרה למורי דרך העובדים עם קבוצות "תגלית". המכון מציע שלוש תכניות הכשרה שונות, המיועדות למורי דרך בשלבים שונים בחייהם המקצועיים. לכל התכניות מטרה זהה- להעמיק ולהעשיר את החוויה החינוכית במסגרת סיורי תגלית, להפוך את משתתפי ההכשרה ממורי דרך ל"מחנכים בסיור", ובנוסף לאפשר שיח עמיתים ולפתח קהילת מנהיגים המובילים תהליכי חינוך. זוהי השנה השלישית שמכון סאלד מלווה בהערכה מעצבת את התכניות השונות של המכון לחינוך בסיור.

הערכת תכניות "תגלית Tech-Challenge"

חוקרות: הילה שוורץ, תמי ברוש

תכנית תגלית Tech Challenge היא תכנית פיילוט ייחודית משותפת לתגלית ולסוכנות היהודית, המיועדת לצעירים מובילים בתחומי מדעי המחשב מהארץ והעולם. התכנית, האורכת עשרה ימים, משלבת תכנים חינוכיים הנוגעים לישראל והחברה הישראלית ובמקביל חושפת את המשתתפים לעולם ההיי-טק הישראלי. צוות מכון סאלד ליווה את הקבוצה הראשונה שהשתתפה בתכנית בחורף 2014 במסגרת מחקר הערכה מעצב, תוך בחינת ההיערכות לתכנית, יישום התכנית בפועל, תרומת התכנית למשתתפים והשפעתה עליהם.

הערכת ביקורי קבוצות 'תגלית' במוזיאון ישראל

חוקרות: ד"ר רחל זורמן, תמי ברוש
צוות המחקר: הילה שוורץ, אריאל פרטוש

בשנים 2012-3 הופעלה לראשונה תכנית ניסיונית לביקורי קבוצות תגלית במוזיאון ישראל, בתמיכתה ובסבסודה של קרן ג'ים ג'וזף (Jim Joseph Foundation), העוסקת בתכניות לפיתוח זהות יהודית בקרב יהודים בחו"ל. מחקר הערכה מטעם מכון סאלד ליווה את התכנית במשך שתי שנות הפעלתה תוך בחינת התכנון וההיערכות לקראת הפעלת התכנית, איכות הסיורים המועברים, יצירת קישורים משמעותיים בין הביקורים במוזיאון לתכנים החינוכיים של תגלית ותרומת הפעילות למשתתפים.

הערכת תכנית "תגלית-אקסל"

חוקרות: תמי ברוש, ד"ר פנינה גולן-קוק
צוות המחקר: דנית גבע, הילה שוורץ

התכנית "תגלית-אקסל" הינה תכנית ייחודית ואקסקלוסיבית המופעלת על ידי הנהלת תגלית מאז שנת 2011, במסגרתה מגיעים סטודנטים מצטיינים מרחבי ארצות הברית להתמחות קיץ אינטנסיבית בת עשרה שבועות בחברות מובילות בתחומי הכלכלה והטכנולוגיה. במהלך התכנית נחנך כל סטודנט על ידי מנטור מן החברה בה הוא מתמחה, וכן נערכים מפגשים משותפים עם דמויות משמעותיות בחברה, בכלכלה ובפוליטיקה הישראלית כמו גם פעילויות חברתיות עם עמיתים ישראלים בני גילם. מטרת התכנית הינה העמקת הקשר והמחויבות של צעירים אלו למדינת ישראל, תוך טיפוח עתודה מנהיגותית ויצירת רשת חברתית ומקצועית של בוגריה ושותפיה. מכון סאלד עתיד ללוות את התכנית במהלך קיץ 2014 זו השנה הרביעית באמצעות מחקר הערכה מעצב.

הערכת סמינר של "תגלית"- הכנה למדריכים ממדינות בריה"מ לשעבר

חוקרת: הילה רונן-דבי
ייעוץ והנחייה: ד"ר רעיה ברמה

הנהלת "תגלית" מקיימת החל משנת 2008, מדי שנה, סמינר הכנה למדריכים ממדינות חבר העמים. מטרת הסמינר היא להגביר משמעותית את תרומת המדריכים לסיורי "תגלית" ולשפר את תפקודם, וזאת כדי לשפר שיפור כולל את הסיור ולהעשיר את חווית המשתתפים בו. ההערכה נועדה לבחון באיזו מידה השיג הסמינר את מטרותיו בהיבטים תוכניים, פדגוגיים וארגוניים, ולבדוק את השפעת הסמינר על תפקוד המדריכים שהשתתפו בו.

הערכת תכנית "תגלית"

חוקרות: תמי ברוש,  ד"ר רחל זורמן
צוות המחקר:  רותם נגר, סבטה רובן, יעל שמריהו-ישורון, אדר אניסמן, הילה שפיצר, גלעד שפירא

מכון סאלד מלווה את תכנית “תגלית” מאז שנת 2009 באמצעות מחקר הערכה רחב היקף. המחקר נחלק לארבעה ענפים המשרתים צרכים שונים של מטה תגלית ומפעיליה:
הערכות ביצוע –  במסגרת ענף זה נערכות תצפיות בקרה במדגם מייצג של מארגני (מפעילי) תגלית, בהן נבחן אופן יישום הסטנדרטים והעקרונות החינוכיים של תגלית בשטח בכל אחד מן המארגנים.
הערכות חינוכיות –  במסגרת ענף זה נערכות תצפיות עומק, המלוות קבוצות תגלית לכל משך שהותם בארץ במטרה לבחון את הסטנדרטים והעקרונות החינוכיים עצמם: האם הם מתאימים לשטח? האם הם מסייעים לתהליכים המצופים בקבוצה? מהם התיקונים וההתאמות אשר ניתן לבצע בסטנדרטים למען טיוב ושיפור התכנית? בכל עונה מתמקדת תצפיות העומק במוקד אחר של התכנית.
משוב המשתתפים  – במסגרת ענף זה מועברים שאלונים למדגם רחב של משתתפי התכנית, במטרה ללמוד על נקודת מבטם באשר להיבטי התכנית השונים, החל מהיבטים לוגיסטיים וכלה בתפיסותיהם לגבי תמורות חינוכיות וערכיות.
מחקרי “נישה – במסגרת ענף זה נערכים מחקרי הערכה ממוקדים, הבוחנים את אופן ביצוען והשגת מטרותיהן של תכנית ייחודיות הנערכות במסגרת תגלית.
תוצרי כל ענפי המחקר משתלבים יחדיו ליצירת תמונה כוללת, מעמיקה ומתמשכת אודות התכנית והשפעותיה, המאפשרת למקבלי ההחלטות במטה החינוכי של תגלית שיפור מתמיד של התכנית על רכיביה השונים.

הערכת תכניות חינוכיות בבית הספר להוראת השואה ביד ושם

חוקרת: ד"ר רעיה ברמה
צוות המחקר: הילה רונן-דבי, ד"ר רחל זורמן

ביה"ס המרכזי להוראת השואה הוא הזרוע החינוכית של "יד ושם", ותפקידו להנחיל את התפיסה החינוכית של "יד ושם" באמצעות מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית. התפיסה החינוכית שלו היא שיש לראות בשואה לא רק אירוע היסטורי אדיר ממדים אלא אירוע היסטורי בעל משמעות חינוכית. עיקר הפעילות של ביה"ס מתמקדת בהוראת השואה והנחלת זכרה, הן על-ידי הדרכות וסדנאות פרונטליות לתלמידים, מורים ומחנכים, והן על-ידי מתן כלים פדגוגיים מגוונים למורים ולמחנכים מהארץ ומחו"ל. ההערכה היא מעצבת-מטייבת – מספקת משוב לתכנית על נקודות החוזק ועל תחומים לשיפור, וכן מסכמת – בוחנת את מידת השגת המטרות והיעדים. הערכת התכנית נעשית עבור קרן משפחת אדלסון וועדת התביעות.

הערכת סמינרים אירופאים של יד ושם

חוקרת: אורית בנדס-יעקב

מחקר ההערכה מבקש להעריך את הסמינרים שמממנת ועדת התביעות (אייצ'ק) עבור מחנכים ואנשי דת אירופים (לא יהודיים). משתתפי תכנית ההשתלמויות מתבקשים לתת משוב בנוגע למרב ההיבטים של התכנית ולהביא לתובנות בנוגע לדרכים שבהן התכנית יכולה לקדם באופן אפקטיבי את הוראת השואה באירופה, לשמור על זכרה ולסייע בהתמודדות עם תופעות גזענות ואנטישמיות.

הערכת תכנית "מסע שורשים" של תלמידים מרשת בתי הספר של חפציב"ה

חוקרת: אורית בנדס-יעקב
צוות המחקר: אלכסנדרה גלמן, עדי ברמניס.

בשני העשורים האחרונים נבנו בקהילות היהודיות בברית המועצות לשעבר מוסדות חינוכיים, תרבותיים, דתיים, קהילתיים ואחרים, אשר פעלו במישור הפורמאלי והבלתי-פורמאלי במטרה להעמיק את הזהות היהודית בקרב האוכלוסייה היהודית. רשת חפציב"ה – חינוך פורמאלי ציוני יהודי בברה"מ לשעבר היא רשת של בתי ספר יהודיים יומיים – דתיים, חרדיים וחילוניים ("אורט העולמי"; "אור אבנר"; "שמע ישראל") – אשר מופעלת בשיתוף פעולה בין משרד החינוך והסוכנות היהודית. כיום כוללת הרשת 45 בתי ספר ב-29 ערים ב-11 מדינות, בהם לומדים כ-9,000 תלמידים יהודים ומלמדים מורים מקומיים ומורים שליחים מישראל. תכנית "מסע שורשים" לאתרי מורשת העם היהודי והשואה, היא אחת מן התכניות הבלתי-פורמאליות לטיפוח הזהות היהודית שמפעילה תכנית חפציב"ה. התכנית עוסקת בדיאלוג בין-דורי ובין-זמני, בזיקה לחינוך דור העתיד היהודי בברה"מ. מכון הנרייטה סאלד מבצע עבור הסוכנות היהודית מחקר הערכה על פרויקט "מסע שורשים" המתקיים השנה לבלרוס . מטרת המחקר היא ללמוד על המידה בה משיג "מסע שורשים" את מטרותיו החינוכיות (בתחום הקוגניטיבי, הרגשי וההתנהגותי). המחקר מתייחס להקשר היהודי ולהקשר הציוני  וכן יספק משוב מפורט על המסע עצמו, ההכנה לקראתו והפעילות החינוכית בעקבותיו. המחקר מתקיים בקרב תלמידים (בוגרי המסע בשנה הקודמת, משתתפי המסע בשנה הנוכחית, ותלמידים שלא יצאו למסע וישמשו כקבוצת השוואה) וכן בקרב המבוגרים (מדריכים ואנשי חינוך) המתלווים למסע. רוב רובו של המחקר מתנהל באתר אינטרנט שבו ימלאו התלמידים והמלווים היוצאים למסע השנה, שאלונים לפני המסע (פברואר-מרץ), כחודש לאחר החזרה ממנו (יוני) וכחצי שנה אחריו (אוקטובר). המלווים ימלאו שאלון פעם אחת – לאחר החזרה מן המסע. מלבד שאלונים יכלול המחקר גם קבוצות מיקוד לחלק מן המורים והתלמידים לפני ואחרי המסע, וכן שאלונים למשתתפי המסע בשנה הקודמת. "מסע  שורשים" ילווה בתצפית עומק לאורך כל ימי המסע.

תכנית 'פרויקט רנסנס לנשים יהודיות' (Jewish Women's Renaissance Project- JWRP)

חוקרת: פנינה קוק גולן

בימים אלה החלה במכון הערכה של תכנית שמופעלת על ידי הארגון Jewish Women's Renaissance Project.

מטרות התכנית כוללות : העצמת נשים יהודיות בתפוצות, חיזוק הזהות והפעילות היהודית שלהן, וקירובן לערכי המסורת היהודית- כולל, בין היתר, ערכים הנוגעים למשפחה ולטיפוח הזהות היהודית בקרב ילדיהן.

התכנית מיועדת לנשים שלהן לפחות ילד אחד מתחת לגיל 18, וכוללת סיור לימודי וחווייתי של 8 ימים בישראל. מעבר לכך, פעילויות טרום-סיור, המיועדות להכנה ולגיבוש קבוצת הסיור טרם יציאתה לארץ וכן פעילויות המשך לאחר הסיור, אשר מטרתן חיזוק ושימור אפקט הסיור בארץ, מהוות מרכיב חובה אינטגראלי של החוויה הכוללת של הסיור.

מטרת ההערכה הינה לעקוב אחר תפוקות ותוצאות התכנית הן לטווח הקצר, בסיום הסיור, והן לאחר שנה. לשם כך, אנו בודקים לעומק את יעדי התכנית ומדדי הצלחתה כפי שהם מצטיירים בעיני בעלי העניין השונים. בהתאם לכך, אנו בונים את הכלים אשר ישמשו לאיסוף הנתונים במסגרת סקר משתתפים לפני ההשתתפות בתכנית, מיד עם סיום הסיור ושנה לאחר הסיור.

מערך ההערכה משלב כלים איכותניים (ראיונות על בעלי עניין שונים) לצד כלים כמותיים (שאלוני משתתפים).