מושב מלא בכנס “מפגשים מאירים בגיל הרך”

9.12.15 במכללת לוינסקי בנושא: פרקטיקות חדשניות במחקר ובמעשה בקרב אוכלוסיות בפריפריה חברתית גיאוגרפית

כנס מחקרי הגליל – הצגת ממצאים ממחקר הערכה בנושא פתרון בעיות במדע וטכנולוגיה

בכנס שהתקיים בתאריך 13.4.2016 במכללה האקדמית תל חי, אודות מחקרים חדשים של הגליל וסביבותיו, הציגו החוקרות ד”ר עידית מני איקן, ציפי בשן וטל ברגר טיקוצ’ינסקי מדגם ממצאים אודות הערכת תכנית פתרון בעיות בתמיכת קדימה מדע.

[cml_media_alt id='1052']1[/cml_media_alt]