האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ’ייס למחקרי טכנולוגיות למידה

17/02/2011

הכנס ה-10 של איל”ת – האגודה הישראלית להערכת תכניות

01/02/2011

האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ’ייס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה

15/02/2012

יום העיון: מפגש חשיבה / היוזמה המשותפת למצוינות בחינוך המדעי

21/07/2013

הכנס השביעי לתוכנית מצוינות בישראל – ודאות ו e ודאות – “תכנית עמיתים”

07/04/2014

כנס בינלאומי של המועצה העולמית לתלמידים מחוננים ומצטיינים בדנמרק

ד”ר רחל זורמן, המנכ”לית של מכון סאלד, הרצתה בכנס בינלאומי של המועצה העולמית לתלמידים מחוננים ומצטיינים  שהתקיים בדנמרק על פעולותיו של המכון בנושא מחוננות בכלל והאתגרים בטיפוח בנות מחוננות, בפרט.

חוקרים ואנשי חינוך ממדינות שונות הביעו התעניינות בפעילות המכון ובתכניות לאיתור וטיפוח מחוננים ומצטיינים בישראל ויצרו קשרים בנושאים אלו.

[cml_media_alt id='1056']3-1[/cml_media_alt]