אנו שמחים לבשר על פרסומה של סקירה מקיפה זו. הסקירה נכתבה לבקשתה ובהנחייתה של ועדת החינוך של המועצה הלאומית לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה במשרד המדע. הסקירה מתייחסת למדיניות, לפעולות ולתכניות שהתבצעו לאחרונה בעולם על מנת לקדם את עקרונות השוויון המגדרי בקרב בנות במקצועות המדע והטכנולוגיה ולהגדיל את שיעורן בין הלומדות והלומדים בתחומים אלו.

במהלך  כתיבת הסקירה, אותרו 240 מקורות מידע רלוונטיים ועדכניים, ביניהם פרסומים של גורמים רשמיים, כגון ה-OECD ו-UNESCO, מקורות אקדמיים  ומחקרי הערכה, לצד מקורות מידע בלתי פורמליים כגון אתרי תכניות והתערבויות שונות. מקורות אלו התייחסו ל-44 מסגרות של מדיניות, פעולות ותוכניות.

בעקבות הסקירה נוסחו המלצות לגבי גיבוש מדיניות מבוססת נתונים, פדגוגיה חינוכית, שיח חברתי ושיתופי פעולה בינלאומיים.