תכנית 'פרויקט רנסנס לנשים יהודיות' (Jewish Women's Renaissance Project- JWRP)

חוקרת: פנינה קוק גולן

בימים אלה החלה במכון הערכה של תכנית שמופעלת על ידי הארגון Jewish Women's Renaissance Project.

מטרות התכנית כוללות : העצמת נשים יהודיות בתפוצות, חיזוק הזהות והפעילות היהודית שלהן, וקירובן לערכי המסורת היהודית- כולל, בין היתר, ערכים הנוגעים למשפחה ולטיפוח הזהות היהודית בקרב ילדיהן.

התכנית מיועדת לנשים שלהן לפחות ילד אחד מתחת לגיל 18, וכוללת סיור לימודי וחווייתי של 8 ימים בישראל. מעבר לכך, פעילויות טרום-סיור, המיועדות להכנה ולגיבוש קבוצת הסיור טרם יציאתה לארץ וכן פעילויות המשך לאחר הסיור, אשר מטרתן חיזוק ושימור אפקט הסיור בארץ, מהוות מרכיב חובה אינטגראלי של החוויה הכוללת של הסיור.

מטרת ההערכה הינה לעקוב אחר תפוקות ותוצאות התכנית הן לטווח הקצר, בסיום הסיור, והן לאחר שנה. לשם כך, אנו בודקים לעומק את יעדי התכנית ומדדי הצלחתה כפי שהם מצטיירים בעיני בעלי העניין השונים. בהתאם לכך, אנו בונים את הכלים אשר ישמשו לאיסוף הנתונים במסגרת סקר משתתפים לפני ההשתתפות בתכנית, מיד עם סיום הסיור ושנה לאחר הסיור.

מערך ההערכה משלב כלים איכותניים (ראיונות על בעלי עניין שונים) לצד כלים כמותיים (שאלוני משתתפים).