פרויקט ליווי והערכה של גן קינג סולומון

מנהלת המחקר: ד"ר רחל זורמן
חוקרת: ד"ר עידית מני-איקן
רכזת המחקר: דנה רוזן

גן קינג סולומון הוא גן ילדים דו-לשוני (עברית ואנגלית) שהוקם ב-2013 בכפר הירוק. כיום פועלת במקום כיתת גן אחת ובכל שנה תתווסף עוד כיתה ומסגרת הלימודים תצמח ותהיה לבית ספר (בית ספר "צומח"). הגן מאמץ גישה הוליסטית המתייחסת להיבטים קוגניטיביים, רגשיים, חברתיים וערכיים של כל אחד מהתלמידים, מתוך שאיפה לספק לתלמידים סביבה לימודית מאתגרת העונה על צורכיהם, מתייחסת לסגנונות למידה ולאינטליגנציות מגוונות ומספקת להם תמיכה ועידוד לפיתוח יכולותיהם, אישיותם ורגישותם החברתית ברוח ערכי היהדות. דרך לימודים זו נעשית תוך כדי הבלטת תחומי החוזק של כל תלמיד וחיזוק התחומים הדורשים שיפור. מכון סאלד נתבקש ללוות את תהליך הקמת גן קינג סולומון בכפר הירוק על ידי פיתוח משותף של חזון הגן ובחינת יישומו בפעילויות היומיומיות בגן.