חוקרות: ד"ר עמלי שחף, ד"ר אדר אניסמן ויהודית סימן טוב

איך  פעלו ארגוני הנוער בישראל בגל הראשון של הקורונה,  מה הייתה תרומתם בראיית המדריכים ומנהלי הארגונים ומה ניתן ללמוד מכך לעתיד? ממצאים ותובנות מתוך מחקר שערך מכון סאלד בשיתוף עם מועצת ארגוני הילדים והנוער בישראל