סדנת ימי היערכות למורים

הסדנה נערכה לצוות המורים ומנהל בית הספר כחלק מיום היערכות לשנת הלימודים.

בסדנה עסקנו בקשר שבין הוראה להערכה, מדוע הערכה היא חלק בלתי נפרד מההוראה, כיצד היא משמשת את המורה ואת התלמיד, ומדוע תכנון ההוראה צריך להיות משולב לאורך כל תהליך ההוראה ולא רק בסיומו של פרק לימודי. כלומר, החל מהצעד הראשון יש לחשוב ולתכנן את הדרכים בהם נעריך את הלומדים.

נקודת המוצא היא מטרות הקורס/המקצוע והציפיות שלנו מהתלמידים, דרכי ההוראה שלנו (עליהן להיות מתואמות/בהלימה עם המטרות של הקורס) וכלה בהחלטה כיצד נעריך את התלמידים בקורס זה? כיצד נוכל לדעת האם מטרותינו הושגו, וכיצד התלמיד יוכל לקבל משוב שיקדם אותו להמשך הלמידה.

ניתן להעמיק בכל אחד מהם לסדנאות מקיפות יותר שיתנו יותר כלים. לדוגמה: הערכה של רמות חשיבה גבוהות, כלים יצירתיים בהערכה חלופית, כיצד בונים מבחן, דרכים למתן משוב אפקטיבי לתלמידים ועוד

תודה על האירוח של הביקור במרכז מידע, ששילבו גם תכנים פנימיים משלהם.

השתלמות בנושא הערכת תלמידים מחוננים ומצטיינים לצוות החינוכי באשקלון

ביוזמת מנהלת המרכז למחוננים ביצענו סדנאות להערכת מחוננים עם חדר המורים. הצורך היה לבנות מסגרת להערכה שתוכל לתת לתלמידים את המשוב הראוי על תהליכי הלמידה שלהם במרכז, וגם להיות ידידותי וממצה עבור המורים.

במהלך ההשתלמות שכללה ארבעה מפגשים במהלך שנת תשע"ט, הצוות החינוכי זיהה והגדיר את מטרותיהם בהוראה: מטרות מתחום הידע, מהתחום החברתי ומהתחום הרגשי. הם למדו כיצד בונים מחוון ויצרו בעצמם מחוונים מותאמים לקורסים שלהם.

המהלך אפשר למורים להתחיל בתהליך רציני ויסודי של חשיבה על ציפיותיהם ועל מטרות ההוראה בקורסים שהם מלמדים, כחלק מהשבחת ההוראה וקידום קהל המחוננים שהם מטפחים.

במפגש האחרון שנערך כחלק מיום ההיערכות לקראת שנת תש"ף, סיכמו חברי הצוות את התהליך השנתי העלו רעיונות להיערכות בשנה זו.

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות למייל הבא: ritzhaki@szold.org.il