מפגשי למידה למנהלים ולצוותים חינוכיים

רכזת ומנחה: ד”ר רינת יצחקי

השתלמות ייחודית למנהלי בתי הספר: הטמעת הכלי להערכת מורים כחלק מתרבות ארגונית-פדגוגית בבית הספר

הרפורמות האחרונות במערכת החינוך הביאו לייזום פעולות רבות המדגישות את תפקידו המנהיגותי של מנהל בית הספר כמוביל מהלכים פדגוגיים בבית הספר. במסגרת זו הוטל על מנהלי בתי הספר להעריך את המורים בבית ספרם, כחלק מהליך קבלת קביעות וקידום בדרגה. פעולת הערכה זו, שהייתה עד כה באחריותו של המפקח הכולל, מתווספת החל משנה”ל תשע”א ל”סל המשימות” של המנהל.

מכון סאלד לוקח החל משנה”ל תשע”א חלק פעיל בהנחיית מנהלים, מפקחים וצוותי חינוך לשם הטמעת כלי ההערכה כחלק מתרבות ארגונית-פדגוגית בבתי הספר. הנחיית הפורומים השונים מתבצעת בהשתלמות שמטרתה לתת מענה לצורכי המנהלים, ולעודד שימוש מושכל ואפקטיבי בהערכה, לצרכים פנים בית-ספריים ולדיאלוג והתפתחות מקצועית של המורים. ההשתלמות שהועברה השנה במחוז תל-אביב הייתה ייחודית וחדשנית, בעיקר בזכות השילוב שבין המרכיב המקצועי של ההערכה והמרכיב האישי-רגשי הכרוך בכל פעולת הערכה. מרבית המפגשים הועברו בשיתוף פעולה עם מכון פ.ד.ה.

מטרות ההשתלמות: חשיפת המנהלים לכלים להערכת עובדי הוראה (מורים, סגני מנהלים) שהופצו לאחרונה במערכת החינוך; בנייה משותפת של נוהל לשימוש בכלי ההערכה, תוך יצירת ממשקים עם עבודת המפקח; יצירת קבוצת למידה בנושא הערכה, כפורום מוביל במחוז; העלאת מודעות לפן הרגשי שקשור בהערכה, להשלכותיו, ולשאלה כיצד למנפו להצלחה; למידה והטמעה של גישות מרכזיות בהערכה; התנסות קונקרטית בכלים של דיאלוג אפקטיבי, אבחון עצמי ואבחון ארגוני.

תוכני ההשתלמות: הערכה כתרבות וכחלק מלמידה ארגונית בבית הספר; היבטים פסיכולוגיים-רגשיים בהערכה – המעריך, המוערך והסביבה; הערכה בארגונים והערכה בבית הספר – גישות ושיטות מרכזיות; כלים להערכה בבית הספר – חשיפה והתנסות בכלים מרכזיים; אתיקה בהערכה; התמודדות עם קשיים והתנגדויות בתהליך ההערכה.