מיפוי מערך התמיכה החברתי – רווחתי בקרב מוסדות חינוך המשתתפים בתוכניות קרן ידידות טורונטו

צוות המחקר: תמי ברוש ורונה פירו
קרן ידידות טורונטו פועלת לצמצום פערים בקרב אוכלוסיות מהפריפריה החברתית בישראל. אחת ממטרות הקרן הנגזרות מכך היא קידום רווחה רגשית בקרב תלמידים. במטרה לספק תמונת מצב עדכנית אודות התמיכה הרגשית והמעטפת הקיימת לרווחת התלמידים במוסדות חינוך בהם מופעלות תכניות קרן ידידות טורונטו, ערך מכון סאלד מחקר בקרב מנהלי מוסדות שלוקחים חלק בפרויקטים השונים אותם מפעילה הקרן. במסגרת המחקר מילאו המנהלים שאלונים שעסקו בתשומות ובמשאבים העומדים לרשותם, בתהליך האיתור והטיפול בתלמידים במצוקה, ובאתגרים ובחסמים בתחום.