מטיפיק “עשר אצבעות”: משחקי מתמטיקה מקוונים עבור תלמידי כיתות ג ‘ו-ד’

צוות המחקר: ד”ר קית גולדשטיין, שרית סילברמן, ד”ר טל ברגר-טיקוצ’ינסקי, ד”ר עידית מני-איקן.
יעוץ בבניית בחינות הישגים: ד”ר שם שמי

מטיפיק הינה חברה אשר פיתחה תכנית שמטרתה לעזור למורים ללמד מתמטיקה בבית ספר יסודי, תוך שימוש במשחקי מחשב מקוונים. התלמידים משתמשים במשחקים הן בעבודת הכיתה והן כשיעורי הבית. מחקר ההערכה לתכנית זו בוחן את מידת השימוש במשחקים, את תפיסות המורים והתלמידים כלפי התכנים המועברים במשחקונים, וכן מבחני ידע למדידת הישגים במתמטיקה בהתאם לתכנית הלימודים. התוצאות מסייעות להבין כיצד מורים ותלמידים יכולים להשתמש במטיפיק בצורה הטובה ביותר בכיתה ומחוצה לה בארץ ובעולם.