מחקר הערכה על פעילות מכון עזריאלי להעצמה חינוכית

חוקרות: ד"ר עידית מני-איקן, טל ברגר-טיקוצ'ינסקי
צוות מחקר: קרן דביר וציפי בשן

 

מכון עזריאלי להעצמה חינוכית הוקם על ידי קרן עזריאלי. המכון מפעיל בחטיבות ביניים ברחבי הארץ תכנית להעצמת תלמידים בעלי הישגים לימודיים נמוכים הנמצאים בסכנת נשירה מבית הספר.  זוהי תכנית הוליסטית שנועדה לצמצם פערים לימודיים, להעצים את התלמידים מבחינה אישית וחברתית ולהקנות להורים כלים לטיפוח קשרים משפחתיים. אנשי מכון עזריאלי רואים חשיבות בהפעלת התכנית בחטיבת הביניים, בכדי לאפשר טיפול מוקדם בנשירה הסמויה ובכך למנוע הישנות של סכנת הנשירה הסמויה והגלויה בכיתות הגבוהות. קרן עזריאלי רצתה לבחון את תפוקות התכנית בקרב בוגריה ומשתתפיה ולקבל מידע רלוונטי ורציף לצורך קבלת החלטות בעתיד. מחקר ההערכה נועד בכדי לעמוד על דרכי היישום של פרדיגמת התכנית הלכה למעשה ולבחון עד כמה התכנית עומדת ביעדיה. המטרה המרכזית היתה לעמוד על תרומת התכנית לתלמידים בנושאיה העיקריים ובהם: צמצום פערים בהישגים לימודיים, מניעת נשירה בעת הפעלת התכנית ולאחר סיומה, תרומת התכנית להעצמה אישית וחברתית של התלמידים וכן העצמת ההורים והקשר שלהם עם ילדיהם. מחקר ההערכה של התכנית פעל כהערכה מעצבת ומסכמת וכלל שימוש בשיטות מחקר כמותיות ואיכותניות וכן עיבוד נתונים מחדר המחקר הווירטואלי במשרד החינוך.