מושב מלא בכנס "מפגשים מאירים בגיל הרך"

9.12.15 במכללת לוינסקי בנושא: פרקטיקות חדשניות במחקר ובמעשה בקרב אוכלוסיות בפריפריה חברתית גיאוגרפית