מודלים של בתי הספר במוסדות החינוך הפנימייתיים – משרד החינוך

שירה זיוון
נייר העמדה נכתב עבור: "הפורום הציבורי – כפרי הנוער והפנימיות בישראל".

בנייר מוצגים ארבעת המודלים של בתי הספר בפנימיות ובכפרי הנוער. לכל מודל השלכות על מגוון תחומים כגון שילוב תלמידי רווחה במוסד, קשרים עם הקהילה הסובבת והורי החניכים וכן מדדים להצלחה. נייר העמדה ממפה את מוסדות החינוך הפנימייתיים לפי ארבעת המודלים ודן בהשלכות האפשריות של כל מודל.

קבצים מצורפים