הערכה של הטמעת השימוש במחשבי-לוח (טאבלטים)

חוקרת: ד"ר עידית מני- איקן
חוקרת עמיתה: טל ברגר-טיקוצ'ינסקי
רכזת הפרויקט: ציפי בשן

בשנת הלימודים תשע"ד יזם ארגון World ORT" קדימה מדע" ניסוי ייחודי בבית ספר בצפון הארץ ובבית ספר באזור ירושלים. במסגרת הניסוי צוידו שני בתי הספר במחשבי-לוח (טאבלטים) לכל תלמיד שבהם נכללו ספרי הלימוד במקצועות שונים.בבית הספר בצפון הארץ, המשתתף בפרויקט "בתי ספר חכמים", המטרה היא להנהיג שימוש במחשבי-לוח כדי לקדם בעזרת כלי טכנולוגי זה את החזון הפדגוגי שגיבשו הצוותים בבית הספר. בבית ספר באזור ירושלים המטרה היא לתרום להעצמת אוכלוסיית התלמידים בעלת מאפיינים ייחודיים הלומדים בבית ספר זה. הניסוי ילווה במחקר הערכה אשר יתמקד בדיווחי המורים והתלמידים באשר להשפעות העיקריות של מחשבי-הלוח על הלמידה וההוראה.

הערכה כוללת של פרויקטים עבור "World ORT קדימה מדע"

חוקרת: ד"ר עידית מני- איקן
חוקרת עמיתה: טל ברגר-טיקוצ'ינסקי

המחקר כלל הערכה של תשעה פרויקטים הפועלים בחטיבות ביניים ובתי ספר תיכוניים בישראל על-ידי ארגון " World ORT קדימה מדע ". הפרויקטים הוערכו באמצעות סרגל מדידה אחיד שבחן את התרומה של כל פרויקט לקידום לימודי המדעים והטכנולוגיה ולרכישת מיומנויות המאה ה- 21 בקרב התלמידים, המורים והמנהלים המשתתפים בפרויקט. מטרת המדידה להשוות בין הפרויקטים ולבדוק אילו מהם יעילים יותר (לפי סרגל המדידה) וכן אילו מהם מותאמים למטרות של ארגון " World ORT קדימה מדע" בנושא של קידום לימודי המדעים והטכנולוגיה במערכת החינוך בישראל.

הערכת הטמעת הכיתות החכמות בבתי ספר בצפון הארץ ובדרומה – 'קדימה מדע' (אורט העולמי)

חוקרת: ד"ר עידית מני- איקן
חוקרת עמיתה: טל ברגר-טיקוצ'ינסקי
רכזת מחקר: ציפי בשן

שילוב טכנולוגיות מתקדמות בהוראה הוא אחד ממטרות World ORT קדימה מדע ובמסגרתו מתבצע פרויקט 1000 הכיתות החכמות. הפרויקט הוא מיזם משותף של World ORT קדימה מדע עם המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומשרד החינוך . לכל בית ספר המשולב בפרויקט נערכת תכנית הטמעה בית ספרית בתיאום עם משרד החינוך. הפרויקט נועד לקדם את תהליכי ההוראה והלמידה, תוך כדי הסתייעות בטכנולוגיית המידע והתקשורת. בכיתות החכמות הותקנו לוחות אלקטרוניים(IWB)   וכן מחשבים ניידים וערכות הצבעה לשימוש התלמידים. בפרויקט משולבים תכנים דיגיטליים, סביבת למידה אינטראקטיבית ומחשב אישי. מכון סאלד התבקש על ידי World ORT  קדימה מדע ללוות את הפרויקט במחקר הערכה.

מחקר ההערכה נמשך כשש שנים (תשע"א – תשע"ה). בפרישה הראשונה כלל המחקר 23 בתי ספר, ובפרישה השנייה – 32 בתי ספר (שבעה מהם במיקוד, ובשלושה מהם  – מחקר עומק).

מטרת המחקר הייתה להבין את השפעת הפרויקט על משתתפיו השונים: מנהלי בתי הספר, מורים מובילי חדשנות טכנולוגית, מורים מטמיעים ותלמידים. נבחנו היבטים שונים של השפעה אפשרית, למשל עמדות ותפיסות משתתפי הפרויקט כלפי הלמידה וההוראה באמצעות הלוח האינטראקטיבי, האינטראקציה בין התלמידים למורה בשיעורים אלו, יתרונות הפרויקט וקשיים מרכזיים.

המחקר מסייע הן בעיצוב הרציונל של הפרויקט והן במתן נתונים על תפוקות הפרויקט ועל דרכים אפשריות לשפרו, במטרה לעזור ל'קדימה מדע' בקבלת החלטות לקראת כניסה לבתי ספר נוספים ברחבי הארץ.

בריונות ברשת – סקירת ספרות

כותבות הסקירה: ד"ר עידית מני- איקן , דנה רוזן, ענת מרמור וטל ברגר-טיקוצ'ינסקי,

הקרן לפיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון במוסד לביטוח לאומי שמה לה למטרה, לקדם פיתוח תכניות התערבות בתחום המסוכנות ברשת, בדגש על עולמם של בני נוער בסיכון. לשם כך ועל מנת לקבל החלטות המבוססות על תמונת המצב והאתגרים בשטח נתבקש מכון סאלד לכתוב סקירת ספרות בנושא המסוכנות ברשת והמענים הניתנים ברשת לבני נוער בסיכון ולמפות את התכניות והמודלים הפועלים בתחום. בנוסף, נערכים ראיונות עם אנשי מקצוע וחוקרים העוסקים בנושא לקבלת תמונת מצב עדכנית ומקיפה וללמוד גם על החסרים הקיימים בתחום.

בין שגרה לחירום – למידה מרחוק

חוקרת: ד"ר עידית מני- איקן
רכזת המחקר: ציפי בשן

בשנת הלימודים תשע"ה השיקה קדימה מדע –World Ort  את התכנית "בין שגרה לחירום – למידה מרחוק" בכדי לתת מענה למצבי החירום המאפיינים את אזור עוטף עזה. רציונל התכנית הוא התאמת הלמידה בחיי היום-יום השגרתיים למתן מענה בעת חירום, תוך שימוש במיומנויות המאה ה-21, והיא מבוססת על למידה שיתופית, באמצעות שימוש באייפדים. בתכנית לוקחים חלק שלושה בתי ספר בדרום – עוטף עזה – והיא מיועדת לתלמידי שכבה ח' היוצרים את התוכן הלימודי במקצועות שונים.

מטרות התכנית הן: מתן מענה ללמידה בשעת חירום על ידי יצירת סביבות למידה שניתן להפעילן הן בשגרה והן בחירום; פיתוח מיומנויות המאה ה-21 (בהן, פיתוח אוריינות תקשוב, פיתוח יכולת עבודה בצוות, עבודה שיתופית, למידה מרחוק); הרחבת תפקיד המורים כמנחי למידה המניעים את יצירת התכנים הלימודיים בידי התלמידים, בהנהגתו של מורה מוביל מכל בית ספר ובהנחיה פדגוגית של צוות קדימה מדע.

התכנית מלווה במחקר הערכה דו שנתי, מטרת המחקר להציג תמונה באשר לשינוי הפדגוגי שעל המורים לעבור לאור יצירת תוכן לימודי על ידי התלמידים, וכן השימוש שנעשה למטרה זו באייפדים, הן על ידי המורים והן על ידי התלמידים והמאפיינים השונים של בתי הספר בנושא זה. כמו כן, התייחסות לרכישת מיומנויות המאה ה-21 על ידי התלמידים בהתאם למטרות התכנית. ההערכה מיועדת לבחון את דרכי יישום התכנית הלכה למעשה, ולבדוק עד כמה התכנית עומדת ביעדיה בהיבטים שונים.

Edito

Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman, Hello I'm the chairman,

Megamot

Seminars and conferences