הפעלה והערכה של תכנית 'מנחים-עמיתים' (mentoring)

מכון סאלד מפעיל בשיתוף עם האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך את התכנית 'מנחים-עמיתים'. בינואר השנה יצא אל הדרך המחזור השלישי של התכנית. למחזור זה נבחרו 18 תלמידים מחוננים מרחבי הארץ והם זווגו לפי תחומי עניין ל-18 חוקרים, מנחים-עמיתים, המאפשרים להם להתנסות בעבודת חקר מתחומם המקצועי. במהלך ההתנסות התלמיד נחשף לידע ולמיומנויות עדכניים, מפתח יכולות חדשות ורוכש כלים להתמודדות עם אתגרים שהתחום מזמן. ההתנסות אמורה לסייע לתלמיד לגבש זהות מקצועית לקראת בחירת קריירה עתידית. מטרות התכנית: מיצוי הפוטנציאל של תלמידים מחוננים בתחומי התעניינותם, הכרת מורכבות העבודה של אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחומי תוכן שונים ופיתוח מודעות אתית-חברתית ואחריות ההולמות את ערכי להפילוסופיה והמורשת היהודית. הפעלת התכנית מלווה בהערכה מעצבת ומסכמת המתמקדת הן בתהליכי התכנית ובתוצריה הן בתהליך גיבוש זהות התלמיד המחונן.

לדף התוכנית מנחים עמיתים

בחינות בגרות

מנהלת היחידה: אילנה כהן

מכון סאלד מכין את בחינות הבגרות במקצועות העיוניים, עבור משרד החינוך.

ייעוץ בתהליך המיון לבית הספר "עתיד אלאהליה" באום אל פחם

אחראית: רוית אפרתי

יועצים: ניזאר מחאג'נה, שולי וילקנסקי

מכון סאלד מספק שירותי ייעוץ פסיכומטרי בכתיבת מבחני המיון עבור המועמדים המבקשים להתקבל לבית הספר לקראת כיתה י'.

בית הספר נוסד בשנת 2004 ובו מגוון מגמות מדעיות ובהן ביולוגיה, כימיה, לימודי הסביבה, פיזיקה ומחשבים.

בית הספר קולט תלמידים מוכשרים במיוחד בתחום המדעים אשר מחפשים מסגרת חינוכית ייחודית שתאפשר להם להגיע ללימודים אקדמיים במקצועות איכותיים.

תהליך המיון כולל מבחנים הבוחנים את יכולות התלמידים בתחומים שונים וכן ראיונות אישיים.

פיתוח מערכת מיון לבנות של החינוך החרדי בירושלים, לקראת הקבלה לתיכון/סמינר

מנהלת מערך המיון: ד"ר רינת יצחקי
רכזת: ציפי בשן

לבקשת האגף לחינוך חרדי בעיריית ירושלים פותחה במכון מערכת מיון ניסיונית, הכוללת מבחני הישגים מקצועות הלימוד המרכזיים.

המטרה הייתה לסייע למנהלי בתי הספר בתהליך קבלת ההחלטות בקבלת מועמדות לבתי ספר תיכוניים בעיר.

עיבוי מאגר משימות המבחן במקצוע מולדת, חברה ואזרחות

מנהלת הפרויקט: ד"ר רינת יצחקי
רכזת הפרויקט: ציפי בשן

משימות מבחן הן דוגמה להערכה חלופית והן אמורות לשמש מורים בכיתות ג'-ד' המלמדים את תכנית הלימודים 'מולדת חברה ואזרחות' בהערכת ההישגים, המיומנויות והעמדות של התלמידים.

המאגר כולל כ-60 משימות מבחן, אשר הופקו על ידינו והועברו ב-1,500 ערכות (בעברית ובערבית) למשרד החינוך.

המאגר פותח ביוזמת המדען הראשי של משרד החינוך, ליוותה אותו וועדת היגוי, והוא כלל שתי העברות ניסוי בכיתות (במגזר היהודי ובמגזר הערבי).

את פיתוח הפרויקט ליווה צוות אקדמי: פרופ' יצחק פרידמן, פרופ' אבינועם מאיר, ד"ר מרדכי נאור, ד"ר משה כהן-איליה, רבקה עמיעד, חנה לביא ועלי אבוליל.

לחצו כאן לצפייה בקובץ pdf של המאגר באתר ראמ"ה

תהליכי מיון לבתי ספר ייחודיים

מנהלת מערך המבחנים: ד"ר רינת יצחקי
צוות: ציפי בשן, רוית אפרתי

במכון פותחה מערכת מיון לבררת תלמידים עבור מסגרות ובתי ספר ייחודיים. תהליך המיון מתבצע בשיתוף עם צוות בית הספר והוא מגדיר את דמותו ואת מאפייניו של התלמיד. מערכת המיון כוללת שלושה שלבים:

א. מבחני יכולת לימודית ושאלון אישי;

ב. ראיונות אישיים, הצגת עבודות ובדיקת יכולות;

ג. סדנת התנסות.

השירות הוענק לבית הספר התיכון למדעים ולאמנויות בירושלים, למיון התלמידים היהודים והערבים המבקשים להתקבל לבית הספר.

פיתוח אינדיקטורים להערכת ההשפעה של בתי ספר סביבתיים ותכניות חינוכיות בתחום הסביבה על קהילותיהם

חוקרים: אורית בנדס-יעקב ודויד דוניץ
צוות המחקר: אודליה אוחיון

המחקר, הכולל הערכה של 25 בתי ספר סביבתיים, נועד לברר את ההיבטים האלה: מהם תחומי התוכן והערכים שבתי הספר הסביבתיים שואפים להקנות לקהילותיהן השונות? מהם האמצעים והדרכים העומדים לרשותם לצורך כך? מהן תפיסותיהם ועמדותיהם של חברים וגופים בקהילת בית הספר ובקהילה המקומית בנוגע לנושאים סביבתיים? ועוד. בחינת היבטים כוללים אלו תוכל לסייע בהגדרת פרמטרים מפורטים וריאליים להשפעה של בתי הספר הסביבתיים על קהילתם המקומית, וכן לאתר את הסיבות במקרה של השפעה שאינה עומדת בציפיות בתי הספר, הקהילה משרד החינוך ומשרד ההגנה על הסביבה. המחקר, שנעשה עבור המשרד להגנת הסביבה, משלב את נקודות המבט של המעורבים: אנשי חינוך, תלמידים, הורים וגורמים בקהילה המקומית והסביבתית.

הערכת תכנית "יא סלאם" שמפעילה קרן יוזמות אברהם

חוקרות: אורית בנדס יעקב (חוקרת ראשית), ד"ר בהאא מח'ול (מפתחת מבחני ידע)
צוות המחקר: אנה רזניקובסקי, מרים חטאב, קרן ליבנה, אודליה אוחיון

מכון הנרייטה סאלד ביצע מחקר הערכה מקיף של התכנית "יא סלאם" להוראת שפה ותרבות ערבית בבתי ספר יסודיים עבריים. התכנית, פותחה לפני שמונה שנים על ידי עמותת "יוזמות קרן אברהם", מיושמת על ידי משרד החינוך, בשיתוף העמותה, בכיתות ה'-ו' בכ-200 בתי ספר ממלכתיים וממלכתיים-דתיים. מורי התכנית הם מורים ערבים (רובם ככולם מורות) בעלי תעודת הוראה בערבית, שהוכשרו להוראתה. בשנת הלימודים תשע"א אימץ משרד החינוך את התכנית, וכיום זו תכנית חובה הנלמדת בכל בתי הספר במחוז הצפון של משרד החינוך ובעיר חיפה. נוסף על כך היא נלמדת בחלק מבתי הספר בתל אביב-יפו, בירושלים ובמחוז הדרום.

מטרת המחקר הייתה להעריך את תכנית הלימודים "יא סלאם" על רבדיה השונים ולבחון את מידת השפעתה של התכנית על עמדות משתתפיה כלפי השפה הערבית ותרבותה ועל יחסם כלפי ערבים בישראל וכלפי האפשרות של חיים משותפים עמם. המחקר מבקש להעריך את הישגיה הלימודיים

של התכנית ואת השפעתה על ההישגים של משתתפיה בלימודי ערבית בחטיבת הביניים. המחקר יעמוד גם על האופן שבו השתלבה התכנית בבתי הספר העבריים ועל השפעתה על חיי בית הספר.

אלה שאלות המחקר העיקריות:

– כיצד השתלבו התכנית "יא סלאם" והמורות הערביות שלימדו בה בבתי הספר העבריים מנקודת המבט של מנהלי בתי הספר?

– כיצד השתלבו התכנית "יא סלאם" והמורות הערביות בבית הספר העברי מנקודת מבטן?

– באיזו מידה הצליחה התכנית "יא סלאם" להשיג את יעדיה הלימודיים?

– האם השפיעה התכנית "יא סלאם" על עמדות התלמידים עם סיום התכנית כלפי השפה והתרבות הערבית וכלפי הערבים בישראל? אם כן, באיזו מידה?

– באיזו מידה השפיעה התכנית "יא סלאם" על הישגיהם של בוגריה בכיתה ז' בערבית ספרותית? האם ההשתתפות בתכנית השפיעה על רצונם להמשיך בלימודי ערבית בחטיבה העליונה?

– האם השפיעה התכנית "יא סלאם" על העמדות של בוגרי התכנית כלפי השפה והתרבות הערבית וכלפי הערבים בישראל שנה לאחר סיומה (בסוף כיתה ז')? אם כן, באיזו מידה?

במחקר שנערך במהלך שלוש שנים השתתפו 75 מנהלים שבבית ספרם פועלת התכנית, 19 מורות ערביות המלמדות ערבית על פי התכנית, כ-1000 תלמידי בתי ספר יסודיים (כמחציתם תלמידי התכנית וכמחציתם קבוצת השוואה), כ-500 תלמידי חטיבות ביניים (כמחציתם בוגרי התכנית וכמחציתם קבוצת השוואה) ו-16 מורות (יהודיות) לערבית בחטיבת הביניים. במחקר נעשה שימוש בשאלוני עמדות, במבחני ידע בכתב ובעל-פה בערבית מדוברת ובערבית ספרותית וכן בשאלוני משוב.

קבצים מצורפים