כפר הנוער הכפר הירוק תפיסה ירוקה: טיפוסים חברתיים ועמדות ערכיות ביחס למחויבות סביבתית בישראל

חוקרים: אורית בנדס יעקב, ד"ר דיויד דוניץ, בשיתוף עם פרופ' אפרים יער
מרכזת המחקר: אנה רזניקובסקי

המחקר הנוכחי מבקש לתרום להבנת מקומו של נושא הסביבה בעולם הערכי-חברתי-פוליטי בישראל, בהתבסס על חקירת העמדות, הדעות וההתנהגויות של ישראלים בנושאי סביבה, הן בהתייחסות ל"ישראלים" כקבוצה הן בהתייחסות למגזרים מייצגים של החברה הישראלית. מטרה מרכזית של המחקר היא ניסיון לאתר בתוך כלל אוכלוסיית המחקר "טיפוסי סביבה", הנבדלים זה מזה בנכונותם להשתתף בפעילות סביבתית ובסיבות לשונות זו (סוג ההנעה). במחקר זה נעשה שימוש בשיטות מחקר כמותיות ואיכותיות. שאלוני המחקר הכמותיים הועברו למדגם מייצג של החברה הישראלית, ולצד זאת הונחו קבוצות מיקוד של תשעה מגזרי אוכלוסייה.

קבצים מצורפים