יום עיון בנושא הערכה מקדמית: איזהו חכם? – הרואה את הנולד

תודה שהשתתפתם ביום עיון