[dt_sc_three_fourth first]

להורדה בחינם – כיוונים להערכה – מושגים עיקריים בהערכה למנהלי תוכניות
מהי הערכה? מהו מחקר איכותני? מה ניתן ללמוד ממחקר כמותי ומה עושים עם התוצאות? סדנה חדשה במכון סאלד, "כיוונים להערכה"
Read more.
למידה, בינה וחינוך
אחת מחזיתות המחקר המרתקות בעשורים האחרונים שהתווספה לחקר תהליך הלמידה היא חקר תפקודו של המוח האנושי. מדעני עצב (neuroscientists) באוניברסיטאות
Read more.
אליעזר שמואלי, נתיבות בחינוך
(כרך נד, תשע"ז/2017 של דור לדור, קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל, בהוצאה משותפת של בתי הספר לחינוך של
Read more.
תכניות התערבות העוסקות בקידום תלמידים ובצמצום פערים בלימודים
בשנת 2012 נענה מכון סאלד לבקשתה של הגב' יפה פס, מנהלת האגף לחינוך על-יסודי במשרד החינוך, לכתוב סקירת ספרות על
Read more.
תקשורת וחינוך – כשרים והקשרים
התקשורת על גווניה היא הן אמצעי הן מטרה במלאכת החינוך. אמצעי, הואיל וכל עוגני החינוך: הוראה, למידה והערכה, זקוקים לתקשורת
Read more.
הערכה מקדמית של תוכניות והצעות למדיניות בתחומי החברה והחינוך מהות ומעשה
יהודה מור הוא מוסמך המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה חברתית באוניברסיטה העברית בירושלים. במשך כ-20 שנים מילא תפקידים מקצועיים בכירים בתחומי התכנון
Read more.
תוקף במדידה ובמחקרי הערכה
סוגיית התוקף נוגעת הן לסוגים שונים של מדידה חינוכית ופסיכולוגית (קיום מבחנים להערכת הידע של תלמידים, קביעת תכונות ומאפיינים פסיכולוגיים,
Read more.
ניתוח פריטים: מה הוא ולשם מה? תיאוריות קלאסיות ומודרניות
מן התוכן: לקט הרצאות בנושא ניתוח פריטים של מבחנים ושל כלי מדידה והערכה אחרים. ההרצאות כוללות את השיטות הכלולות בתורת
Read more.
הדרך למצוינות: סיפורי הצלחה של בתי ספר
"הדרך למצוינות: סיפורי הצלחה של בתי ספר" מתעד סיפורי הצלחה של בתי ספר שנחשבו לטובים והצליחו להפוך להיות בתי ספר
Read more.
מתבגרים בסכסוך חברתי: התפרצות, הסלמה והתמודדות
בנדס-יעקב, א' ופרידמן, י'
Read more.
[/dt_sc_three_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Search" widget_wpname="woocommerce widget_product_search" widget_wpid="woocommerce_product_search-1" title="חיפוש פרסומים" /]

סל קניות

[dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Cart" widget_wpname="woocommerce widget_shopping_cart" widget_wpid="woocommerce_widget_cart-1" /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_three_fourth first][/dt_sc_three_fourth][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /][dt_sc_widgets widget_name="WC_Widget_Product_Categories" widget_wpname="woocommerce widget_product_categories" widget_wpid="woocommerce_product_categories-1" /]