חזרה הביתה

חוקרת: רוית אפרתי, תמי ברוש

"חזרה הביתה" היא תוכנית ביוזמת ומימון ג'וינט ישראל-מעבר למגבלות (שותפות אסטרטגית בין ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל, וקרן משפחת רודרמן).

מטרת התכנית היא לסייע לאנשים עם מוגבלות נפשית/פיזית, שמתרחשת בגילאי העבודה ודורשת תהליכי שיקום ממושכים, להשתלב בחזרה באופן מיטבי בקהילה, ולהשיג את מטרותיהם במגוון תחומי חיים, תוך התאמה אישית ובפרק הזמן המיטבי.

המחקר המלווה מתייחס לחלק של ליווי אנשים עם מוגבלות נפשית בלבד.

המחקר יבחן את דרכי היישום של התכנית הלכה למעשה, ויבדוק עד כמה התכנית עומדת ביעדיה. כמו כן, המחקר יעריך את תפוקות ותוצאות התכנית ברמה האישית, הארגונית והמערכתית.

התכנית בליווי מקצועי של משרד הבריאות – סל שיקום ומופעלת על ידי עמותת לשמ"ה וקופות חולים.