הפעלת תכנית ח"י (חשיבה יצירתית) בגני ילדים במגזר החרדי

הפעלת תכנית  ח"י (חשיבה יצירתית) בגני ילדים במגזר החרדי בחולון 

חוקרת ראשית: ד"ר עידית מני-איקן
חוקרת עמיתה: רוית אפרתי

בשנים תשע"ג-תשע"ה תופעל במספר גני ילדים חרדיים בחולון תכנית ח"י (חשיבה יצירתית) לגילאי 3-6 במימונה של קרן ון-ליר הולנד, "אחיה" ועיריית חולון. התכנית תופעל על ידי ארגון "אחיה" המתמחה בפיתוח והפעלה של התערבות חינוכית והתפתחותית לילדים, הסובלים מבעיות התפתחויות ומקשיי למידה. התכנית שמה לה למטרה לקדם יכולות קוגניטיביות אצל ילדים באמצעות הקניית מושגים ועקרונות מדעיים בצורה חוויתית, חזותית, ואומנותית, תוך התאמה לגילו של הילד. התכנית תופעל במסגרת תכנית "מעג"ן אחיה" (תכנית לאיתור מוקדם של ילדים עם ליקויים התפתחותיים) בגני ילדים חרדיים בבני ברק ובחולון. מכון הנרייטה סאלד ילווה את התכנית בהערכה מעצבת ומסכמת לאורך שלוש שנות הפעלתה. המחקר יסייע בבדיקת דרכי יישום התכנית בגנים הלכה למעשה, ובבדיקת תפוקות התכנית ברמה של ילדים, גננות וקהילה.

חשיבה יצירתית דוח הערכה מסכם תשעה

The Creative Thinking (CT) Program

_________________________________________________________________________

הפעלת תכנית  ח"י (חשיבה יצירתית) בגני ילדים במגזר החרדי באלעד ובני ברק

חוקרת ראשית: ד"ר עידית מני-איקן
חוקרת עמיתה: רוית אפרתי

התכנית "חשיבה יצירתית" (ח"י) היא פרי פיתוחו של פרופ' גדעון כרמי (ז"ל) מהאוניברסיטה העברית ומופעלת על-ידי "תכנית קרב למעורבות בחינוך".מטרות התכנית הן לחשוף ילדים בחינוך הקדם יסודי והיסודי למושגים ולעקרונות מדעיים בסיסיים (כדוגמת מרכז כובד, שיווי משקל, אנרגיה וכדומה) באופן חוויתי ולטפח אצלם יכולת חשיבה, סקרנות ויצירתיות.

מכון סאלד ליווה במחקר הערכה את תכנית הפיילוט למגזר החרדי שהתקיימה בגנים בעיר חולון בין השנים 2012-2015 וכיום מבצע מחקר המשך על התכנית המופעלת בתלמודי תורה בערים בני ברק ואלעד.

הערכת התכנית "חשיבה יצירתית" היא הערכה מעצבת ומסכמת, אשר מטרותיה המרכזיות הן ללוות את התכנית לאורך שנות הפעלתה ולבחון את תרומותיה והשפעותיה על הילדים, ההורים והצוות החינוכי. ממצאי המחקרעשויים לסייע למממני התכנית (קרן ון-ליר הולנד) ולמוביליה לעמוד על נקודות החוזק שלה, לבחון את התחומים הטעונים שיפור ולהפיק לקחים לגבי המשך הפעלתה.

הערכת התוכנית "חשיבה יצירתית" בגנים חרדיים בחולון – דוח מסכם

szold creative thinking – report

חשיבה יצירתית דוח הערכה מסכם תשע"ז

EVALUATION OF THE CREATIVE THINKING PROGRAM IN TALMUD TORAH SCHOOLS

Evaluation of Achiya – October, 2016