הערכת תכנית "גולשים נגישים"

חוקרת ראשית: ד"ר עידית מני-איקן
חוקרת עמיתה: רוית אפרתי

התכנית "גולשים נגישים" היא תכנית ניסיונית, שיצאה לפועל בסיוע הקרן למפעלים מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי והופעלה על ידי עמותת "מחשבה טובה". התכנית נועדה להפוך את המחשב לכלי יעיל בחיי היום-יום של אנשים עם מוגבלות, המסייע להם לשמור על הקשר עם המשפחה, החברים והקהילה. במסגרת התכנית התקיים קורס ייחודי להכרת המחשב והאינטרנט בעבור אנשים עם סוגים שונים של מוגבלות. הקורס הופעל בשני מסלולים: קורסים ייעודיים רק למקבלי קצבת נכות כללית וקורסים משולבים לאנשים עם מוגבלות ולאנשים ללא מוגבלות ("קורסים משולבים").

את מחקר ההערכה עשה צוות מחקר ממכון סאלד, בשיתוף פעולה עם חוקרים ממינהל המחקר של הביטוח הלאומי. מטרת מחקר ההערכה הייתה ללוות את התכנית ולבחון את מידת השפעת הקורסים שהופעלו במסגרתה בשתי נקודות זמן: בטווח המידי (בסיום הקורס) ובטווח הקצר (כחצי שנה מסיום הקורס). ממצאי ההערכה נועדו לספק מידע חיוני על מידת השגת מטרות התכנית ולסייע למקבלי ההחלטות ולמפעילי התכנית לעמוד על נקודות החוזק שלה ועל הקשיים והאתגרים בהפעלתה.

לקריאת דו"ח גולשים נגישים – נגישות לרשת למקבלי קצבת נכות