הערכת פרויקט "בית ספר חכם", עבור קדימה מדע (אורט העולמי)

חוקרת: ד"ר עידית מני- איקן
חוקרת עמיתה: טל ברגר-טיקוצ'ינסקי
רכזת הפרויקט: ציפי בשן

"בית ספר חכם" הוא בית ספר המשתמש באמצעים מתוקשבים למימוש חזונו הפדגוגי. בשנת תשע"ג צייד ארגון "קדימה מדע" שני בתי ספר באמצעים מתוקשבים מתקדמים שנועדו לקדם את החזון הפדגוגי שגובש בידי הצוותים בבתי הספר. הפרויקט ילווה במחקר הערכה שמטרתו לאפיין ולהגדיר את השינוי שעובר בית הספר בעקבות ההשתתפות בפרויקט: המחקר יבחן האם התקשוב תרם למימוש החזון הפדגוגי הבית ספרי ובאיזה אופן, וכן את תפקידם של הנהלת וצוות בית הספר בתהליך. המחקר יתנהל כהערכה מעצבת וממצאיו יוכלו לסייע באיפיון ובהבנת הקשר שבין הפדגוגיה לתקשוב, יצביעו על חוזקות הפרויקט ויוכלו להמליץ על דרכים בהן ניתן לייעלו ולשפרו.