הערכת מכינה קדם-צבאית

חוקרות: ד”ר עידית מני-איקן ודנה רוזן

מכון סאלד קיים הערכה על מכינה קדם צבאית המיועדת שפועלת במטרה להכין את חניכיה לשירות משמעותי בצבא, לספק להם כלים לשילוב מיטבי בעולם העבודה ובכך לעזור להם להשתלב בחברה הישראלית. מטרותיה העיקריות מתמקדות בשלושה היבטים: העצמה אישית של החניכים, גיוסם לתפקידים משמעותיים בצה"ל ופיתוח מסוגלות תעסוקתית.

מחקר ההערכה נערך לבקשת הקרן לילדים ובני נוער בסיכון, במוסד לביטוח לאומי, ובמימונה. המחקר פעל כהערכה מעצבת ומסכמת וליווה את המכינה למשך שלוש שנות הפעלה. במהלכו נבחנו התהליכים שעברו החניכים במהלך המכינה, השינויים בתפיסותיהם והשתלבותם בצבא לאחר סיום המכינה; העבודה המערכתית ושיתוף הפעולה בין הגורמים השונים המעורבים בהפעלת המכינה, ומודל ההפעלה של המכינה ואופן יישומו.

 

 

קבצים מצורפים