הערכת הטמעת הכיתות החכמות בבתי ספר בצפון הארץ ובדרומה – 'קדימה מדע' (אורט העולמי)

חוקרת: ד"ר עידית מני- איקן
חוקרת עמיתה: טל ברגר-טיקוצ'ינסקי
רכזת מחקר: ציפי בשן

שילוב טכנולוגיות מתקדמות בהוראה הוא אחד ממטרות World ORT קדימה מדע ובמסגרתו מתבצע פרויקט 1000 הכיתות החכמות. הפרויקט הוא מיזם משותף של World ORT קדימה מדע עם המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומשרד החינוך . לכל בית ספר המשולב בפרויקט נערכת תכנית הטמעה בית ספרית בתיאום עם משרד החינוך. הפרויקט נועד לקדם את תהליכי ההוראה והלמידה, תוך כדי הסתייעות בטכנולוגיית המידע והתקשורת. בכיתות החכמות הותקנו לוחות אלקטרוניים(IWB)   וכן מחשבים ניידים וערכות הצבעה לשימוש התלמידים. בפרויקט משולבים תכנים דיגיטליים, סביבת למידה אינטראקטיבית ומחשב אישי. מכון סאלד התבקש על ידי World ORT  קדימה מדע ללוות את הפרויקט במחקר הערכה.

מחקר ההערכה נמשך כשש שנים (תשע"א – תשע"ה). בפרישה הראשונה כלל המחקר 23 בתי ספר, ובפרישה השנייה – 32 בתי ספר (שבעה מהם במיקוד, ובשלושה מהם  – מחקר עומק).

מטרת המחקר הייתה להבין את השפעת הפרויקט על משתתפיו השונים: מנהלי בתי הספר, מורים מובילי חדשנות טכנולוגית, מורים מטמיעים ותלמידים. נבחנו היבטים שונים של השפעה אפשרית, למשל עמדות ותפיסות משתתפי הפרויקט כלפי הלמידה וההוראה באמצעות הלוח האינטראקטיבי, האינטראקציה בין התלמידים למורה בשיעורים אלו, יתרונות הפרויקט וקשיים מרכזיים.

המחקר מסייע הן בעיצוב הרציונל של הפרויקט והן במתן נתונים על תפוקות הפרויקט ועל דרכים אפשריות לשפרו, במטרה לעזור ל'קדימה מדע' בקבלת החלטות לקראת כניסה לבתי ספר נוספים ברחבי הארץ.