הערכה של הטמעת השימוש במחשבי-לוח (טאבלטים)

חוקרת: ד"ר עידית מני- איקן
חוקרת עמיתה: טל ברגר-טיקוצ'ינסקי
רכזת הפרויקט: ציפי בשן

בשנת הלימודים תשע"ד יזם ארגון World ORT" קדימה מדע" ניסוי ייחודי בבית ספר בצפון הארץ ובבית ספר באזור ירושלים. במסגרת הניסוי צוידו שני בתי הספר במחשבי-לוח (טאבלטים) לכל תלמיד שבהם נכללו ספרי הלימוד במקצועות שונים.בבית הספר בצפון הארץ, המשתתף בפרויקט "בתי ספר חכמים", המטרה היא להנהיג שימוש במחשבי-לוח כדי לקדם בעזרת כלי טכנולוגי זה את החזון הפדגוגי שגיבשו הצוותים בבית הספר. בבית ספר באזור ירושלים המטרה היא לתרום להעצמת אוכלוסיית התלמידים בעלת מאפיינים ייחודיים הלומדים בבית ספר זה. הניסוי ילווה במחקר הערכה אשר יתמקד בדיווחי המורים והתלמידים באשר להשפעות העיקריות של מחשבי-הלוח על הלמידה וההוראה.