הערכה כוללת של פרויקטים עבור "World ORT קדימה מדע"

חוקרת: ד"ר עידית מני- איקן
חוקרת עמיתה: טל ברגר-טיקוצ'ינסקי

המחקר כלל הערכה של תשעה פרויקטים הפועלים בחטיבות ביניים ובתי ספר תיכוניים בישראל על-ידי ארגון " World ORT קדימה מדע ". הפרויקטים הוערכו באמצעות סרגל מדידה אחיד שבחן את התרומה של כל פרויקט לקידום לימודי המדעים והטכנולוגיה ולרכישת מיומנויות המאה ה- 21 בקרב התלמידים, המורים והמנהלים המשתתפים בפרויקט. מטרת המדידה להשוות בין הפרויקטים ולבדוק אילו מהם יעילים יותר (לפי סרגל המדידה) וכן אילו מהם מותאמים למטרות של ארגון " World ORT קדימה מדע" בנושא של קידום לימודי המדעים והטכנולוגיה במערכת החינוך בישראל.