הסתיים מחקר בנושא רעידות אדמה בהזמנת המשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

צוות המחקר: פרופ' אפרים יער (חוקר ראשי, אוניברסיטת תל-אביב), אורית בנדס-יעקב (חוקרת שותפה, מכון סאלד) וכן יסמין אלקלעי (אונ' תל-אביב) עדי ברמניס ואלכסנדרה גלמן (מכון סאלד)

המחקר עסק באיתור ומיפוי של תפיסות האוכלוסייה בישראל (על רבדיה השונים) בנוגע להיערכות לקראת רעידת אדמה ולהתמודדות עם השלכותיה האפשריות ועמד על תפיסות העומק והמנגנונים הפסיכולוגיים החברתיים והתרבותיים המעצבים את עמדות הציבור הישראלי בנושא זה. המחקר התמקד בהיבטים הבאים: (1) תפיסות סיכון שונות בנוגע לרעידת אדמה אפשרית, והגורמים המבנים אותן (2) מידת החשיפה לידע  בנושא זה, מקורותיו, מידת הפנמתו והמכוונות ליישומו המעשי (3) תפיסת אחריות אישית לגבי היערכות לרעידת אדמה וטיפול בהשלכותיה, ומידת האמון ביכולתה של המדינה לפעול במקרה חירום מסוג זה (4) הערכה לגבי זמינות עתידית של מקורות סיוע ומנגנוני התמודדות אישיים וחברתיים במקרה שאירוע רעידת האדמה יתרחש.

במחקר השתתפו 1207 איש שענו על שאלוני המחקר (שני מדגמים מייצגים של האוכלוסייה בישראל) וכן כ-50 איש שהשתתפו בקבוצות מיקוד.

המחקר עתיד להתפרסם באתר של משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל.