הנגשת שירותי משפט לאנשים עם מוגבלות

חוקרת: רוית אפרתי, ד"ר אביר כץ

הנגשת שירותי משפט לאנשים עם מוגבלות" היא תוכנית פיילוט הפועלת בשיתוף של ג'וינט-ישראל מעבר למגבלות ומשרד המשפטים. מטרתה המרכזית היא לספק ידע מעמיק וכלים לעורכי דין ורפרנטים מטעם שלוש היחידות המרכזיות של משרד המשפטים (הפרקליטות, הסנגוריה ציבורית הסיוע משפטי, כמו גם ליחידות נוספות אחרות שבתוף משרד המשפטים), לצורך מתן שירות מותאם ומונגש לאנשים עם מוגבלות.

מחקר ההערכה ילווה את הפיילוט, ויבחן את האפקטיביות של ההכשרות המתקיימות במתן השירותים המשפטיים הניתנים לאנשים עם מוגבלויות. ממצאי ההערכה עשויים לספק מידע חיוני על מידת השגת מטרות הפיילוט, ולסייע למקבלי ההחלטות ולמפעילי התוכנית לעמוד על נקודות החוזק, כמו גם, על הקשיים והאתגרים.