הכנס ה-11 של איל"ת – האגודה הישראלית להערכת תכניות

01/04/2012