הדר בן אברהם

2019 – 2022: סטודנטית לתואר שני בנוירופסיכולוגיה קלינית-שיקומית, האוניברסיטה העברית בירושלים
2015 – 2018: תואר ראשון בפסיכולוגיה ובתכנית הלימודים הרב תחומית, האוניברסיטה העברית בירושלים
  • דואר אלקטרוני: hadar.a@szold.org.il