הגורמים המשפיעים על הנטייה לשימוש בסמים ובאלכוהול בקרב בני נוער יוצאי מדינות חמ"ע: היבטים תרבותיים וחברתיים

חוקרות: פרופ' תמר הורוביץ ותמי ברוש

המחקר נעשה עבור הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול. ייחודו הוא בראשוניותו מבחינת ההתמקדות בהיבטים התרבותיים והחברתיים המיוחדים ליוצאי חמ"ע בישראל, באשר לשאלה העוסקת בגורמים המשפיעים על הנטייה לשימוש בסמים ובאלכוהול. מתודולוגיית המחקר מכוונת להעמקת הידע וההבנה של התרבות ההיברידית הרוסית-ישראלית הצומחת בישראל ולקשר שלה לשימוש בסמים בקרב בני הנוער העולים, כשידוע היום כי הגירה מעצימה את הקשיים הרבים הקשורים לגיל ההתבגרות, וכן קיימות עדויות מסוימות לכך ששיעור הצעירים יוצאי חמ"ע המשתמשים בסמים ובאלכוהול גבוה משיעור הצעירים בכלל האוכלוסייה הוותיקה בישראל. במסגרת המחקר נעשה שימוש בכלי מחקר כמותניים קיימים, מוכרים ומתוקפים, לצד ראיונות עומק עם בני נוער ועם בני משפחותיהם.

לחצו כאן לצפייה בקובץ pdf של המחקר,

לצפיה בקובץ דרך אתר הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול.