תמי ברוש

תמי ברוש

חוקרת עמיתה

2010  תואר מוסמך בתכנית לחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם (בהצטיינות), האוניברסיטה העברית בירושלים.
2005  תואר בוגר בפסיכוביולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים.