אודות:רותי טייטלבאום

%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%98%d7%99%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%91%d7%90%d7%95%d7%9d
  • תפקיד : מנהלת מרכז המידע במדעי החברה
  • דואר אלקטרוני : ruti@szold.org.il
  • טלפון ישיר : 02-6494450

קורות חיים
1983 מ”א במדעי הספרנות, ביה”ס לספרנות, ארכיונאות ומידע, האוניברסיטה העברית.

1982 תעודת ספרן מוסמך, ביה”ס לספרנות, ארכיונאות ומידע, האוניברסיטה העברית.

1979 ב.א. בחינוך ובהיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים.

37 שנות ניסיון במקצוע הספרנות והמידע. (22 שנים בניהול מרכז המידע של מכון סאלד)
18 שנות הוראה בבי”ס לספרנות ומידע באוניברסיטה העברית

תחומי התמחות
ביבליומטריקה, בנייה ופיתוח של מאגרי מידע ואוספים, תיקצור, מיפתוח, בניית תזאורוס, חיפושי מידע, מיומנויות מידע, ייעץ במדעי החברה, עריכת ביבליוגרפיות ומפתחות.

מאמרים ודוחות:
איגלשטיין, א”ש; טייטלבאום, ר’ ושור, ד’. צורכי מידע של עובדים סוציאליים בירושלים. ירושלים: משרד הרווחה, האגף לתכנון, מחקר והכשרה ומכון הנרייטה סאלד, 2007.

טייטלבאום, ר’;  צוייג , ח’ ושור, ד’. סקר צורכי מידע של מנהלי בתי-ספר. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד, 2003.

Miller, U. & Teitelbaum, R. “Pre-Coordination and Post-Coordination: Past and
Future”, Knowledge Organization, 29, 2002, 87-93.

צוויג, ח’ וטייטלבאום, ר’. “מידעני רווחה – לשירות בעלי מוגבלויות”, יד לקורא, ינואר 2002,  31 – 38.

טייטלבאום, ר’ “הקניית מיומנויות מידע לתלמידים – מטרות, תהליך והערכה”, בתוך: צדקיהו, ש. ופלד, מ. (עורכים): חינוך באלף השלישי; יוזמות בחינוך, בהוראה ובמנהל.  כפר סבא: מדרשת בית ברל, 2000, 109 – 116.

טייטלבאום, ר’ ושור, ד’. ” האמנם מגמות ב”מגמות”?! ניתוח ביבליומטרי של כתב עת  ישראלי”, יד לקורא, ל”א, 1998,  59-65.

מילר, א’ וטייטלבאום, ר’. “פרה-קואורדינציה ופוסט-קואורדינציה: העבר והעתיד”, יד לקורא, ל”א, 1998, 53-58.

טייטלבאום, ר’ וגרניט, ע’. “בית-הספר למיומנויות המידע במרכז המידע של מכון סאלד”, מידע וספרנות, 22 (1), 1996, 37-36.

טייטלבאום, ר’. ” צורכי המידע של מנהלי בית-ספר ומנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות”, יד לקורא, כ”ח, 1994, 18-12.

טייטלבאום, ר’, פרנקל, ז’ ופרידמן, י’. הנושאים המרכזיים המעסיקים את מנהל בית הספר: ממצאי סקר. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד, 1993.

טייטלבאום, ר’ “התזאורוס במערכות לאחזור מידע: מבנהו ומרכיביו”, יד לקורא, כ”ז, 1993, 55-48.

Peritz, B.; Teitelbaum, R. & Sor, D. “Educational Research in Israel:  A Bibliometric Survey , 1974 -85″, Educational Research, 31, 1989, 59-64.

נתן, מ’ וטייטלבאום, ר’. הקמת בנק ממוחשב של פריטים מבחינות בגרות: רקע, תהליך וביבליוגרפיה. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד, 1988.

טייטלבאום, ר’, פרץ, ב’ ולנגרמן, ש’. ” ספרות המחקר החינוכי בישראל- סקר ביבליומטרי 1974-1981″, מגמות, כ”ט (2), 1985, 215-205.

ביבליוגרפיות

טייטלבאום, ר’; מושונוב, ד’; ערן, י’ ושבאר, ו’  (עורכים): תכניות לשילוב חברתי של עולים. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד, 1999.

מיכאלי, נ’, וייס ש’ וטייטלבאום, ר’ (עורכים): שתיינות ואלכוהוליזם בישראל, ביבליוגרפיה ותקצירים 1995-1970. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד, 1996.

טייטלבאום, ר’ וצוויג, ח’ (עורכות): עליה וקליטה של יהודי ברית-המועצות, ביבליוגרפיה נבחרת ותקצירים של מחקרים שנערכו בשנים 1989-1972. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד, 1990.

דרור, י’, לנגרמן, ש’, וטייטלבאום, ר’ (עורכים): עיון ומחקר בתכניות לימודים, ביבליוגרפיה של פרסומי חוקרים ישראלים מהשנים 1989-1980. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד, 1989.

מפתחות

המוסד לביטוח לאומי. מפעלים מיוחדים: תקצירי פרסומים ומפתחות לחוברות 1-62. ירושלים: המוסד לביטוח לאומי, 1998.

בטחון סוציאלי, כתב-עת בנושאי רווחה ובטחון סוציאלי, תקצירי מאמרים ומפתחות לחוברות  1- 43.  ירושלים: המוסד לביטוח לאומי, 1996.

תקצירי מאמרים  ומפתחות לחוברות 44-50. בתוך: בטחון סוציאלי, 50, 1997, 133-183.
חברה ורווחה, רבעון לעבודה סוציאלית, מפתח ותקצירים לכרכים א’-י”ג. ירושלים, 1994.

מגמות, רבעון למדעי ההתנהגות, מפתח ותקצירים לכרכים כ”א-ל’. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד, 1988.
מפתח ותקצירים לכרכים ל”א-מ’. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד, 2002.

מחקר שוטף במדעי החברה (עורכת משנה). ירושלים: מכון הנרייטה סאלד,
1990-1981.