אודות:רווית אפרתי

BW
  • תפקיד : חוקרת עמיתה
  • דואר אלקטרוני : ravit@szold.org.il
  • טלפון ישיר : 02-6494456

קורות חיים
M.A. בסוציולוגיה של החינוך, האוניברסיטה העברית
B.A. בחינוך ומדעי המדינה ,אוניברסיטה העברית

תחומי התמחות
מחקרי הערכה בתחום החינוך והרווחה

מאמרים ופרסומים
אפרתי, ר., יצחקי, ר. (2009). דוח מחקר בנושא יוזמות חינוכיות עבור הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד (לא פורסם).|

אפרתי, ר. (2005). סקירת השירותים לנכים במגזר הערבי. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
זורמן, ר., מחאג’נה, ס. , אפרתי, ר. (2011). דוח מסכם למחקר הערכה על תכנית “שותפות אחד” תכנית עבודה יישובית לגיל הרך בחברה הערבית ביוזמת “אשלים”, פדרציית סן פרנציסקו וממשלת ישראל. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד (לא פורסם).

מני-איקן, ע, ואפרתי, ר. (2007). עמדות מפקחים, מדריכים, מנהלים ומורים כלפי תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים. ירושלים: משרד החינוך, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, מכון הנרייטה סאלד.

מני-איקן, ע, ואפרתי, ר. (2007). מסגרת לתכנית לימודים “מדע וטכנולוגיה בחברה” לחטיבה העליונה. ירושלים: משרד החינוך, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים; מכון הנרייטה סאלד.
סמט, ב, ואפרתי, ר. (2008). לקראת כתיבת תכנית לימודים חדשה במקרא בבית הספר היסודי הממלכתי-דתי. ירושלים: משרד החינוך, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים; מכון הנרייטה סאלד.

קינג, י, ואפרתי, ר. נצר, נ. (2003). נתונים נבחרים ממפקדים של עולי אתיופיה בשמונה ערים בישראל. ירושלים: ג’וינט-מכון ברוקדייל.
קינג, י ואפרתי, ר. (2003). מפקד יוצאי אתיופיה בשלושה רבעים באשדוד. ירושלים: ג’וינט-מכון ברוקדייל.

קינג, י.,  אפרתי, ר., ריבליס-איתן, ג.  (2003). מפקד יוצאי אתיופיה בשתי שכונות בעפולה. ירושלים: ג’וינט-מכון ברוקדייל.
קינג, י. , אפרתי, ר., פנחסי, מ. (2003). מפקד יוצאי אתיופיה ברמלה. ירושלים: ג’וינט-מכון ברוקדייל.

קינג, י. , אפרתי, ר. (2003). מפקד יוצאי אתיופיה בלוד. ירושלים: ג’וינט-מכון ברוקדייל.
קינג, י. , אפרתי, ר. (2002). מפקד יוצאי אתיופיה בארבע שכונות ביבנה. ירושלים: ג’וינט-מכון ברוקדייל.

קינג, י. , אפרתי, ר. (2002). מפקד יוצאי אתיופיה בשכונת אזורים ודורה בנתניה. ירושלים: ג’וינט-מכון ברוקדייל.

קינג, י. , אפרתי, ר. (2002). מפקד יוצאי אתיופיה ותושבים ותיקים בשכונת קריית משה ברחובות. ירושלים: ג’וינט-מכון ברוקדייל.

קינג, י. , אפרתי, ר. (2002). מפקד יוצאי אתיופיה בשלוש שכונות בחדרה. ירושלים: ג’וינט-מכון ברוקד