הפעלה והערכה של תכנית ‘מנחים-עמיתים’ (mentoring)

מנהלת התכנית: ד”ר רחל זורמן

צוות התכנית: ד”ר עידית מני-איקן, ציפי בשן, בת שבע אלה

מכון סאלד מפעיל בשיתוף עם האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך את התכנית ‘מנחים-עמיתים’. בינואר השנה יצא אל הדרך המחזור השלישי של התכנית. למחזור זה נבחרו 18 תלמידים מחוננים מרחבי הארץ והם זווגו לפי תחומי עניין ל-18 חוקרים, מנחים-עמיתים, המאפשרים להם להתנסות בעבודת חקר מתחומם המקצועי. במהלך ההתנסות התלמיד נחשף לידע ולמיומנויות עדכניים, מפתח יכולות חדשות ורוכש כלים להתמודדות עם אתגרים שהתחום מזמן. ההתנסות אמורה לסייע לתלמיד לגבש זהות מקצועית לקראת בחירת קריירה עתידית. מטרות התכנית: מיצוי הפוטנציאל של תלמידים מחוננים בתחומי התעניינותם, הכרת מורכבות העבודה של אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחומי תוכן שונים ופיתוח מודעות אתית-חברתית ואחריות ההולמות את ערכי להפילוסופיה והמורשת היהודית. הפעלת התכנית מלווה בהערכה מעצבת ומסכמת המתמקדת הן בתהליכי התכנית ובתוצריה הן בתהליך גיבוש זהות התלמיד המחונן.

____________________________________________________________________________________________

התכנית לחשיפת כישרון חבוי במדעים, טכנולוגיה ובאמנות חזותית

מנהלת התכנית: ד”ר רחל זורמן

ילדים מרקע תרבותי או חברתי-כלכלי שונה חיים בקונפליקט קבוע בין תרבויות ומפגינים במקרים רבים כישורים לשוניים דלים ודימוי עצמי נמוך. יתרה מכך, ילדים אלה לכודים לעתים קרובות במעגל קסמים, פרי הבדלים תרבותיים, חסכים תרבותיים-כלכליים, בידוד גיאוגרפי ומיעוט משאבים חינוכיים מבית. מעגל קסמים זה אינו מאפשר להם לפרוץ קדימה ולממש את הפוטנציאל הטמון בהם, להשיג הכרה, להשתלב במעגל העבודה בתעשייה ובהי-טק ולהתקבל לתרבות השלטת. כיצד ניתן לשבור את מעגל הקסמים?התכנית לחשיפת כישרון חבוי במדעים, בטכנולוגיה ובאמנות חזותית, שפיתח ומפעיל מכון סאלד, נועדה לאתר תלמידים מוכשרים מרקע תרבותי או חברתי-כלכלי שולי ולטפח אותם במהלך לימודיהם בבית הספר היסודי. התכנית פועלת בשני שלבים עוקבים: חשיפה והעמקה.שלב החשיפה: החל מכיתה א’ נחשפים כל התלמידים במשך שנתיים להתנסויות חווייתיות בתחומי המדעים והאמנות. במהלך תקופה זו עוסק כל תלמיד בכל תחום תוכן במשך שעתיים שבועיות.  שלב ההעמקה: בסוף כיתה ב’, בתום תהליך החשיפה, מאותרת קבוצת תלמידים מוכשרים שמופנית ללימודים במגמת אמנות או מדעים-טכנולוגיה במשך יום אחד בשבוע. הקו המנחה את הלימודים הוא התמקדות בהיבטים בין-תחומיים של המדע והאמנות ושילובם בנושאים המרכזים בבית הספר. הלימודים בשלב זה נמשכים עד סוף כיתה ו’ בבית הספר היסודי. שאר התלמידים ממשיכים להיחשף לתחומי המדעים, הטכנולוגיה והאמנות ולתחומים אחרים ובמידה שהם מראים סימני כישרון במדעים או באמנות, מצטרפים ללימודי המגמה.