%d7%a8%d7%97%d7%9c-%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%9f

ד”ר רחל זורמן

מנהלת כללית
%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%9e%d7%9f

פרופ’ יצחק פרידמן

יועץ למתודולוגיה במחקר ובהערכה
רמי נאור

רמי נאור

סמנכל כספים ומנהל
logo-16-16

אילנה כהן

מנהלת מרכז הבחינות
עידית

ד”ר עידית מני-איקן

מנהלת מחלקת מחקר וחוקרת בכירה
%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%93%d7%a1-%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%91

אורית בנדס-יעקב

חוקרת בכירה
%d7%a8%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7%d7%99

ד”ר רינת יצחקי

מנהלת היחידה לאיתור תלמידים מחוננים וחוקרת בכירה
%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%98%d7%99%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%91%d7%90%d7%95%d7%9d

רותי טייטלבאום

מנהלת מרכז המידע במדעי החברה
%d7%aa%d7%9e%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%a9

תמי ברוש

חוקרת עמיתה
אריה

אריה שמעוני

מנהל המחשוב
logo-16-16

בתי טמיר

שיווק פירסום
%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%96%d7%a8

מרים פייזר

פסיכומטריקאית
logo-16-16

ד”ר פנינה קוק

חוקרת בכירה
logo-16-16

דנית פרידמן

ממונה על ההדרכה
שלומי גואלי

שלומי גואלי

מנהל משק ואחזקה
logo-16-16

רווית אפרתי

חוקרת עמיתה
logo-16-16

אודליה אוחיון

מחקר והערכה
דנה רוזן

דנה רוזן

חוקרת עמיתה
logo-16-16

רוני בארי

מרכז מידע
logo-16-16

מזרחי חנה

מרכז הבחינות
logo-16-16

שושי לוי

מרכז מידע
logo-16-16

ציפי בשן

רכזת - מגמות, מנחים עמיתים, מחקר
%d7%91%d7%aa-%d7%a9%d7%91%d7%a2-%d7%90%d7%9c%d7%94

בת שבע אלה

מזכירות המכון
אורית חרירי

אורית חרירי

אחראית מנהלית
%d7%a0%d7%98%d7%9c%d7%99-%d7%92%d7%91%d7%90%d7%99

נטלי גבאי

מחלקת מחוננים
unnamed

עילי מרלין

תרגומים
חווה

חוה קפש

עוזרת למינהל וכח אדם