01
ינו

0
נג 2

כתב העת מגמות פורסם כרך נג גיליון 2

אנו שמחים להודיע על הופעת הגיליון השני בכרך נג של כתב העת מגמות, העוסק במגוון רחב של נושאים, לרבות: מתודולוגיה של מחקר איכותני, מגדר, פריפריה, יחסים בין קבוצתיים, חינוך ועוד.

בהזדמנות זו אנו מזמינים אתכם להגיש מאמרים חדשים לכתב העת, כמו גם הצעות לגיליונות נושאיים בתחומי הכלכלה, מדע המדינה, תקשורת, עבודה סוציאלית ועוד בהתאם למדיניות המערכת.

לכניסה לאתר מגמות ולצפייה בתוכן העניינים של הגיליון החדש

לצפייה חופשית במאמרה של בתיה רודד מהגיליון: התביעה לזכות לעבודה בעיר: המקרה של סגירת מפעל בערד

 

https://www.publicators.com/app/dms.asp?ms_id=22045