רקע כללי

מנהלת מרכז המידע: רותי טייטלבאום

צוות מרכז המידע: בריג’יט סמואל, רוני בארי, שושי לוי, שירה יאנושי, עפרה פריזל

מרכז המידע של מכון סאלד מתמחה באיסוף מידע ובפיתוח שירותי מידע מקצועיים בתחומי החינוך ומדעי החברה בישראל. בתחומים הללו פועלת ליד המרכז ספרייה מקצועית הפתוחה לקהל הרחב. המרכז מפתח מאגרי המידע, פרסומים ייחודיים ובהם סקירות ספרות מקצועית, תיקי מידע ואוצר מונחים (תזאורוס). במרכז המידע פועל “בית הספר למיומנויות מידע” שנועד להקנות מיומנויות מידע לקהלים מגוונים ולסייע לתלמידים ולסטודנטים בכתיבת עבודות במדעי החברה. במרכז צוות מידעניות מיומן ומקצועי, המתמחה בפיתוח ובבנייה של מאגרי מידע ממוחשבים בתחומי החינוך ומדעי החברה ובמתן שירותי מידע בתחומים הללו לקהל הרחב.

מרכז המידע עומד לרשות קהלי היעד האלה: חוקרים, מרצים וסטודנטים; תלמידי בתי ספר על-יסודיים; אנשי שדה בתחום החינוך ועובדי ציבור (מנהלים, מורים, יועצים, רכזי מדעי החברה, מקבלי החלטות, עובדי ממשלה ורשויות מקומיות); עובדי רווחה (פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, אחיות ורופאים); מידענים וספרנים.