“מסע שורשים” בבלרוס – מחקר הערכה
חוקרת ראשית: אורית בנדס-יעקב צוות המחקר: אלכסנדרה גלמן, עדי ברמניס תכנית חפציב"ה – חינוך פורמלי ציוני יהודי בברית המועצות לשעבר
קרא עוד
“מפגשים בחוויה הישראלית”: מפגשים של צעירים מהתפוצות עם בני נוער ישראלים
פינדלינג-אנדי, ל' וספקטור, ע'
קרא עוד
אחריות ואוטונומיה של רשות חינוך מקומית: סקירת ספרות ודגמי הפעלה
פלג, ז' ולב, ד' הסקירה מציגה את מערך הקשרים בין רשות החינוך הממלכתית בישראל (משרד החינוך והתרבות) לבין רשות החינוך
קרא עוד
איתור בעיות בקהילה כבסיס לעיצוב מדיניות התערבות חינוכית: מודל מערכות
זורמן, ר'
קרא עוד
אוצר המונחים במדעי החברה ובחינוך
מהדורה מעודכנת לינואר 2008 אוצר המונחים של מכון סאלד הנו מילון מונחים מבוקר (thesaurus) דו-לשוני בעברית ובאנגלית, הכולל מונחים בתחומי
קרא עוד

סל קניות