ניהול עצמי: שינוי תרבות הניהול הבית-ספרי – השנה השנייה (דוח מחקר)
פרידמן, י', ברמה, ר' ותורן, ש'  
קרא עוד
בית הספר העל-יסודי העתידי – רעיון והגשמתו
אמיר, א'
קרא עוד
חרדת מבחן: התופעה וההתמודדות עמה (דוח מחקר)
בנדס-יעקב, א' ופרידמן, י'
קרא עוד
חשיפה: הדגם הבין-תרבותי לאיתור כישרון חבוי במדעים ובאמנות חזותית
זורמן, ר', גורדון, ר', ארז, א' ויפה, ר'
קרא עוד
להיות מנהל בית-ספר: הלחץ, השחיקה וההתמודדות (דוח מחקר)
פרידמן, י'
קרא עוד
ההכשרה לניהול של מנהל/ת בית-הספר (דוח מחקר)
פרידמן, י', מגד, ח' וסדן, ת'
קרא עוד
התנהגות תלמידים השוחקת את המורה (דוח מחקר)
פרידמן, י'  
קרא עוד
אוטונומיה בחינוך: מסגרות מושגיות ותהליכי ביצוע
פרידמן, י' (עורך)
קרא עוד
אוטונומיה בחינוך: מסגרות מושגיות ותהליכי ביצוע (מהדורה שנייה מורחבת)
פרידמן, י' (עורך)
קרא עוד
יש מבחן: בניית מבחני הישגים והערכתם
וגנר, מ'
קרא עוד

סל קניות