אפשר גם אחרת – בנות ונשים: הישגים ויעדים
קרא עוד
לוחצים יד: תלמידים משכיני שלום (המדריך המעשי)
שגיב, י' ובנדס-יעקב, א'
קרא עוד
מאין ולאן? המכינות האקדם אקדמיות: תיעוד היסטורי-מחקרי ומבט לעתיד
הים-יונס, א'
קרא עוד
בוגרי בתי הספר התיכוניים של רשת “אורט” (סקר מעקב)
זורמן, ר' והים-יונס, א'
קרא עוד
מדידה והערכה של תכניות חינוכיות וחברתיות
פרידמן, י'
קרא עוד
“עוז לתמורה”: ממצאי מחקר הערכה, תשס”א-תשס”ג
פרידמן, י', ברמה, ר', לוין-אפשטיין, מ' וקרונגולד, נ' סיכום ממצאי מחקר הערכה על התכנית 'עוז לתמורה', שמטרתה הייתה לפעול לשינוי
קרא עוד
תלמידים בני העדה האתיופית בפנימיות של האגודה לקידום החינוך (דוח מחקר)
בנדס-יעקב, א' ופרידמן, י'
קרא עוד
טיפוח בנות מחוננות בתחומי המדעים
זורמן, ר' וקרונגולד, נ' (עורכות)
קרא עוד
מורים ותלמידים: יחסים של כבוד הדדי
פרידמן, י' תפקידו של המורה הוא לחנך את תלמידו, ללמדו דעת ולהכשירו לקראת בגרות מועילה – לעצמו ולחברה. תפקידו של
קרא עוד
המעבר לניהול עצמי של בתי ספר בירושלים (דוח מחקר)
פרידמן, י' וברמה, ר'
קרא עוד

סל קניות