תוקף במדידה ובמחקרי הערכה
סוגיית התוקף נוגעת הן לסוגים שונים של מדידה חינוכית ופסיכולוגית (קיום מבחנים להערכת הידע של תלמידים, קביעת תכונות ומאפיינים פסיכולוגיים,
קרא עוד
הערכה מקדמית של תוכניות והצעות למדיניות בתחומי החברה והחינוך מהות ומעשה
יהודה מור הוא מוסמך המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה חברתית באוניברסיטה העברית בירושלים. במשך כ-20 שנים מילא תפקידים מקצועיים בכירים בתחומי התכנון
קרא עוד
תכניות התערבות העוסקות בקידום תלמידים ובצמצום פערים בלימודים
בשנת 2012 נענה מכון סאלד לבקשתה של הגב' יפה פס, מנהלת האגף לחינוך על-יסודי במשרד החינוך, לכתוב סקירת ספרות על
קרא עוד
העצמת מורים מהות ודגמים
אורית אבידב-אונגר ויצחק פרידמן  
קרא עוד
ניתוח פריטים: מה הוא ולשם מה? תיאוריות קלאסיות ומודרניות
פרידמן, י' מן התוכן: לקט הרצאות בנושא ניתוח פריטים של מבחנים ושל כלי מדידה והערכה אחרים. ההרצאות כוללות את השיטות
קרא עוד
הדרך למצוינות: סיפורי הצלחה של בתי ספר
פישר, י' והיימן, ר' "הדרך למצוינות: סיפורי הצלחה של בתי ספר" מתעד סיפורי הצלחה של בתי ספר שנחשבו לטובים והצליחו
קרא עוד
ניהול עצמי של בתי ספר – מרעיון למעשה: סקירת ספרות מקצועית
ניר, א' ופירו, פ' סקירה של הנחות היסוד התאורטיות וממצאי המחקרים בתחום הניהול העצמי של בתי-ספר. בשנים האחרונות חל שינוי
קרא עוד
המסוגלות העצמית המקצועית של מנהל בית הספר: שאלון לדיווח עצמי למנהל בית הספר
ברמה, ר' ופרידמן, י' מסוגלות עצמית (self-efficacy), הוא מושג המבטא את שיפוטו של האדם באשר ליכולתו לקיים בהצלחה התנהגויות שיובילוהו
קרא עוד
מתבגרים בסכסוך חברתי: התפרצות, הסלמה והתמודדות
בנדס-יעקב, א' ופרידמן, י'
קרא עוד
ערכים ארגוניים בבית הספר
פרידמן, י' ואלמוג-ברקת, ג' ערכים הם מושגים או אמונות בדבר דפוסי התנהגות, מטרות או יעדי פעולה, המסייעים לכוון, להעריך או
קרא עוד

סל קניות