pexels-photo-327540 (1)

למכון סאלד דרוש/ה מנהל/ת יחידת סדנאות

תיאור התפקיד:

 • הקמת יחידה לסדנאות למידה בתחום תכנון והערכת פרוייקטים חברתיים וחינוכיים. הסדנאות יעסקו בתחומים מגוון כדוגמת חשיבה הערכתית, מודל לוגי, פרסונליזציה של הלמידה, מושגים עיקריים בהערכת תכניות ועוד.
 • פיתוח סדנאות קבועות על בסיס סדנאות שיש כבר במכון ובתחומים חדשים עבור קהלי יעד שונים בתחום של חינוך, רווחה וחברה.
 • העברת סדנאות בשטח וגיוס אנשים לביצוע הסדנאות.
 • פרסום, שיווק והפצה של הסדנאות במערכות שונות.

 דרישות התפקיד:

 • השכלה: תואר שני לפחות בתחומים רלוונטיים. עדיפות לייעוץ ארגוני
 • ניסיון בפיתוח סדנאות לפחות ב 5 השנים האחרונות.
 • ניסיון בהעברת סדנאות לפחות ב 5 השנים האחרונות.
 • ניסיון בהפצה ושיווק של סדנאות – יתרון.
 • ניסיון בניהול וריכוז צוות – יתרון.
 • יחסי אנוש מעולים.
 • אזור מגורים: עדיפות לירושלים והסביבה.
 • המלצות

קורות חיים יש לשלוח אל:


למכון סאלד דרוש/ה חוקר/ת

תיאור התפקיד:
• ייעוץ ומחקר בתחום מידע, מדידה והערכה.

דרישות התפקיד:
• השכלה: תואר שני לפחות בתחומים: חינוך, בריאות הציבור, רפואה או פרא רפואי, מינהל ציבורי, מדיניות ציבורית, מנהל מערכות בריאות, כלכלה, פסיכולוגיה, סטטיסטיקה, סוציולוגיה, לימודי מוגבלויות וזיקנה.
• ניסיון בביצוע פרויקטים הכולל ריכוז או ניהול של מחקר או מחקר הערכה ב7- 5 שנים האחרונות.
• ניסיון בכתיבת סקירת ספרות.
• ניסיון בפיתוח כלי הערכה ומדידה ומתן סיוע בהטמעתן ו/או יישומן
• ניסיון בכתיבת דוח מסכם הכולל עיבוד מידע ונתונים כמותיים ואיכותניים
• ניסיון בעבודה עם תוכנות SPSS ו-Excel. היכרות עם תוכנות נוספות לעיבוד מידע – יתרון.
• ניסיון בעריכת סדנאות בנושאי הערכה ומודל לוגי – יתרון
• יחסי אנוש מעולים, יכולת ניהול צוות וריכוז עבודה מול גורמים שונים
• אזור מגורים: עדיפות לירושלים והסביבה
• המלצות

קורות חיים יש לשלוח אל:  batsheva@szold.org.il פנייה תעשה למתאימים בלבד