ניהול משא ומתן- בדיקת היתכנות
09/03/2017 - 22/06/2017 בין השעות 08:30 - 15:15

ניהול משא ומתן- יום חמישי מתכונת בוקר
09/03/2017 - 22/06/2017 בין השעות 08:30 - 15:15

אימון בסיסי - יום ראשון - מרץ
12/03/2017 - 07/05/2017 בין השעות 08:30 - 15:15

אקסל למתחילים - יום חמישי -קורס לנשים בלבד מרץ
16/03/2017 - 27/04/2017 בין השעות 08:30 - 15:15

יסודות בתהליכים משפטיים - יום חמישי - מרץ
16/03/2017 - 06/07/2017 בין השעות 08:30 - 15:15

עריכה לשונית וכתיבה מנהלית - יום חמישי - מרץ
16/03/2017 - 29/06/2017 בין השעות 08:30 - 15:15

סוגיות משפטיות לעובד ולמנהל בארגון- גמול מנהל ב' ללא אקדמאים
19/03/2017 - 30/04/2017 בין השעות 08:30 - 15:15

word למתקדמים - יום שני - מרץ
20/03/2017 - 12/06/2017 בין השעות 16:45 - 20:00

חשיבה וחשיבה יצירתית- יום שישי
24/03/2017 - 02/06/2017 בין השעות 08:30 - 11:45

קבלת החלטות- יום שישי
24/03/2017 - 02/06/2017 בין השעות 08:30 - 15:15

חשיבה וחשיבה יצירתית - יום שלישי - מרץ
28/03/2017 - 20/06/2017 בין השעות 00:00

מבוא לפסיכולוגיה חברתית - יום שלישי - מרץ
28/03/2017 - 20/06/2017 בין השעות 08:30 - 15:15

Powered by Events Manager