ניהול משא ומתן- בדיקת היתכנות
09/03/2017 - 22/06/2017 בין השעות 08:30 - 15:15

ניהול משא ומתן- יום חמישי מתכונת בוקר
09/03/2017 - 22/06/2017 בין השעות 08:30 - 15:15

אימון בסיסי - יום ראשון - מרץ
12/03/2017 - 07/05/2017 בין השעות 08:30 - 15:15

אקסל למתחילים - יום חמישי -קורס לנשים בלבד מרץ
16/03/2017 - 27/04/2017 בין השעות 08:30 - 15:15

יסודות בתהליכים משפטיים - יום חמישי - מרץ
16/03/2017 - 06/07/2017 בין השעות 08:30 - 15:15

עריכה לשונית וכתיבה מנהלית - יום חמישי - מרץ
16/03/2017 - 29/06/2017 בין השעות 08:30 - 15:15

Powered by Events Manager